POZOR PŘI TISKU OPRAV A NOVÉM TISKU, JSOU POSUNUTÉ STRÁNKY !!!

Joj cigán
Matuška

Metalex Zo mna knaz nebude

Ivdeal - Kade chodim tade pijem

Biharyová (Kolínská) - Široká cestička

Ty krumvířské vinohrady

Rakúsky cisár pán, dva vojanští páni,
rakúsky cisár pán, dva vojanští páni,
od východ slunéčka, od východ slunéčka, od východ slunéčka, vojnu započali,
od východ slunéčka, od východ slunéčka, od východ slunéčka, vojnu započali.
Jak tu započali, na Boha zvolali,
jak tu započali, na Boha zvolali,
pomož nám Bože sám, pomož nám Bože sám, pomož nám Bože sám, v našem bojování,
pomož nám Bože sám, pomož nám Bože sám, pomož nám Bože sám, v našem bojování.

Distribuovat Zpěvník na jednotlivé členy Folklorní sdružení ČR.
Zvláště, až tam budou noty pro nástroje.

Pozor, někde je (?) přímo v textu písniček, vyjasnit, odstranit.

Zveřejnit i neslušné sloky, viz "Omlouvám se", odstranit "Omlouvám se",
vyřadit komentář, že Zpěvník "je vhodný i pro děti".

Tam, kde je před názvem písničky ?, vyjasnit.

Písnička má název
(TATO PÍSNIČKA MÁ NÁZEV, TATO PÍSNIČKA MÁ NÁZVY,
TATO PÍSNIČKA MÁ TÉŽ NÁZEV, TATO PÍSNIČKA MÁ TÉŽ NÁZVY apod.),
z toho odvodit do názvů a textů NÁZEV VIZ ZAČÁTEK.

Česká hymna, slovenská hymna, 2 moravské hymny (vždy napsat, že se jedná o hymnu).

Svatební písničky.

Další písničky a korektury z CD "Písničky o řemeslech".

Další písničky a korektury z edice www.levneknihy.cz:
Hity české pípy, Od domu k domu, Od vesnice k vesnici, Ta naše písnička, Od města k městu, Od postele k posteli.

Další písničky a korektury z edice www.zlatamuzika.cz.

Další písničky a korektury z dalších CD moravských i českých, koupit.

Nabídnout k distribuci firmám www.levneknihy.cz a www.zlatamuzika.cz.

http://www.mladezsns.sk

Country zpěvník: doplnit písničky podle http://filip.laburda.cz/zpevnik/LabeZpevnik.pdf, mám to uloženo.

Keď sem na koníčka sedal, tatíček ně vínka podal,
pij synečku, pij hodně, na vojně ho, nebude,
pij synečku, pij hodně, na vojně ho, nebude.
A keď došlo bílé ranko, došla milá pod okenko,
vstaň synečku, vstaň hore, vysedajú, na koně,
vstaň synečku, vstaň hore, vysedajú, na koně.
Koníčkovy podkovy, budú moje zvony,
ty mně budú vyzváňat, až pojedu z vojny, ej, až pojedu z vojny.

SLOVANSKÁ HYMNA:
Hej Slované, ještě naše, slovanská řeč žije,
pokud naše, věrné srdce, pro náš národ bije,
žije, žije, duch slovanský, bude žít na věky,
hrom a peklo, marné vaše, proti nám jsou vzteky.
Jazyka dar, svěřil nám Bůh, Bůh náš hromovládný,
nesmí nám ho, tedy vyrvat, na tom světě žádný,
i nechať je, tolik lidí, kolik čertů v světě,
Bůh je s námi, kdo proti nám, toho Perun smete.
I nechať se, též nad námi, hrozná bouře vznese,
skála puká, dub se láme, země ať se třese,
my stojíme, stále pevně, jako stěny hradné,
černá zem, pohltí toho, kdo odstoupí zrádně.
TATO HYMNA JE V ŘADĚ JAZYKOVÝCH VERZÍ.

MORAVSKÁ HYMNA:
*** Jsem Moravan, toť chlouba má, kdo, rcete, otčinu mou zná?
Kdo zná ten požehnaný kraj, ten utěšený zemský ráj?
Ó Moravo, ty vlasti má, tys země moje přemilá!
Zde Rostislav, zde Svatopluk mé drahé mluvy střehli zvuk.
Zde posvátný konával děj na Velehradě Metoděj.
Ó Moravo, ó vlasti má, tys dávnou slávou věnčená!
Zde Olomúc, kde Jaroslav, byl potřel Tatar vrahóv dav,
zde Moravan vždy k boji stál, když ve zbraň volal jeho král!
Ó Moravo, ó vlasti má, tys krví otců svěcená!
Zde každý kraj má nový div, zde dobrodružný lid je živ.
Ten miluje svou Moravu, a dbá o její oslavu.
Jsem Moravan, k tomu se znám, a za vlast statek, život dám!
AUTOR JE VÁCLAV NOVOTNÝ.
NÁPĚV JE PODLE "POLENSKÉHO SOKOLSKÉHO ZPÉVNÍKU SPOLEČ.", III. DÍL, 1904.
MORAVSKÁ HYMNA JE TÉŽ PÍSEŇ "Moravo, Moravo, Moravěnko milá".

*** Čechy krásné, Čechy mé, duše má se touhou pne,
kde ty vaše hory jsou, zasnoubené s oblohou?
S oblohou a s nebesy, kde premýšlí na plesy,
seraf světlem oděný, k slávě Páně stvořený.

*** Moravěnko, drahá máti, ó, jak krásná si ty zem,
jak tě nemá milovati, komu ty si domovem!
Řinou řeky stříbropěnné, dýše dálkou luzný klid,
hle, ty vísky utěšené, a v nich chrabrý, dobrý lid.
Modré hory, hory jasné, lesů šumných temný lem,
hle, ty nivy divukrásné, klasů moře kolkolem.
Moravěnko, slavná máti, předrahá nám země všem,
jak tě nemá milovati, komu ty si domovem!

*** Ktož jsú boží bojovníci, a zákona jeho,
prostež od boha pomoci, a dúfajtež v něho,
že konečně vždycky s ním zvítězíte.
Kristusť vám za škody stojí, stokrát víc slibuje,
pakli kdo proň život složí, věčný míti bude,
blaze každému, ktož na pravdě sejde.
Tenť pán velíť se nebáti, záhubcí tělesných,
velíť i život složiti, pro lásku svých bližních.
Protož střelci, kopiníci, řádu rytířského,
sudličníci a cepníci, lidu rozličného,
pomnětež všichni na pána štědrého!
Dávno Čechové říkali, a přísloví měli,
že podle dobrého pána, dobrá jízda bývá.
Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte,
pána svého v srdci mějte, pro a s ním bojujte,
a před nepřáteli neutíkejte!
A s tím vesele křikněte, řkúc Na ně, hr na ně,
zbraň svou rukama chutnajte, bůh náš pán, křikněte.
Heslo všichni pamatujte, kteréž vám vydáno,
svých hejtmanů pozorujte, retuj druh druhého,
hlediž a drž se každý šiku svého!
Vy pakosti a drabanti, na duše pomněte,
pro lakomství a loupeže, životů netraťte,
a na kořistech se nezastavujte!

*** Aká si mi krásna, ty rodná zem moja, krásne i tie hory, kol teba čo stoja.
Krásne je i nebo, nad tými horami, žehnám ťa, vítam ťa vďačnými slzami.

*** Kto za pravdu horí, v svätej obeti, kto za ľudstva práva, život posvätí,
kto nad krivdou biednych, slzu vyroní, tomu moja pieseň, slávou zazvoní.
Keď zahrmia delá, orol zaveje, za slobodu milú, kto krv vyleje,
pred ohnivým drakom, kto vlasť zacloní, tomu moja pieseň, slávou zazvoní.
Kto si stojí v slove, čo priam zhŕkne svet, komu nad statočnosťou, venca v nebi niet,
koho dar nezvedie, hrozba neskloní, tomu moja pieseň, slávou zazvoní.

? Na světě je, všecko marné, nic dobré v něm není,
naše léta utíkajú, ...,
moje staré kosti, dojdú do radosti, dojdú na akzamen.
Vol si dívča, na krátký čas, jak pták roztomilý,
vol si dívča, na krátký čas, jak pták roztomilý,
pridú na Ťa roky, vyjdeš z Tvojí noty,
tvár Tvoja spanilá, ta bude nabraná, jak turanské boty.
Hlava Tvoja, jako tykva, celá bude holá,
a tvár Tvoja, jak slanina, sedm rokú stará,
zuby sa ti kláťja, už sa Ti nevráťa,
brada rozdvojená, huba jako vrata. Za kamnana, pod praslicú, sedávatiu budeš,
prijde-li k vám, svarný šohaj, eště naňho pozreš,
jak na Ťa pohlédne, od strach uteče,
čo to za dívadlo, čo to za strašidlo, čudováť sa bude.
Je tam přeškrtnué "l" (spanilá, hlava, slanina).
Má to dvě verze.

A dze idzeš, Helenko, Helenko? Do záhrady na želené šenko.
Nezatváraj Helenko za sebu, bo ja idzem, za Tebu, za Tebu,
nezatváraj Helenko za sebu, bo ja idzem, za Tebu, za Tebu.
A dze idzeš, Janíčku, Janíčku? Do záhrady pokošic trávičku.
Nezatváraj za sebu dverečka, bo ja idzem, Tvoja, frajirečka,
nezatváraj za sebu dverečka, bo ja idzem, Tvoja, frajirečka.
Aká si Ty, Helenko, nijaká, každé dzivče miluje vojaka.
Len ja ľúbim chlapca chudobného, červeného, pekného, mladého,
len ja ľúbim chlapca chudobného, červeného, pekného, mladého.

* Dědinka v údolí, srdce ma zabolí, keď na Těba spomínam,
dědinka v údolí, srdce ma zabolí, keď na Těba spomínam,
spomínam na Těba stále, na tie prekrásne chvíle,
ktoré sme strávili, keď sme sa ľúbili, dievčatko roztomilé,
spomínam na Těba stále, na tie prekrásne chvíle,
ktoré sme strávili, keď sme sa ľúbili, dievčatko roztomilé.
Anička dušička, zavri si očičká, něch sa Ti o mne sníva,
Anička dušička, zavri si očičká, něch sa Ti o mne sníva,
prečo je osud tak krutý, prečo som na svete sám,
osudom stíhaný, láskou oklamaný, verím že život je klam,
prečo je osud tak krutý, prečo som na svete sám,
osudom stíhaný, láskou oklamaný, verím že život je klam.

* Kapura, kapura, na kapure rače, zochabil me frajír, teraz za mnu plače,
Hej, a teraz mu prišla, hej, duma do rozuma, že ja mu najlepšia, frajíročka bula,
hej, a teraz mu prišla, hej, duma do rozuma, že ja mu najlepšia, frajíročka bula.
Kapura, kapura, na kapure rígeľ, zochabil me frajír, v tom je veľký fígeľ,
Hej, a teraz mu prišla, hej, duma do rozuma, že ja mu najlepšia, frajíročka bula,
hej, a teraz mu prišla, hej, duma do rozuma, že ja mu najlepšia, frajíročka bula.
A kedz me zochabil, šak ja tomu rada, nebudzem ja chodzic, jak chustočka bľada,
hej, jak chustočka bľada, hej, jak tráva želená, len budzem ja chodzic, jak ruža červená,
hej, jak chustočka bľada, hej, jak tráva želená, len budzem ja chodzic, jak ruža červená.

? Takú sem já frajárečku dostal,
takú sem já frajárečku dostal,
tak jak mi ju vymaloval písar.
Černé očí bílé líčka měla,
černé očí bílé líčka měla,
tak jak by sa vymalovat chcela,
černé očí bílé líčka měla,
tak jak by sa vymalovat chcela.

Bože moj, otče moj, z vysokého neba, Bože moj, otče moj, z vysokého neba,
ked si mi zuby dal, ked si mi zuby dal, daj že mi aj chleba,
ked si mi zuby dal, ked si mi zuby dal, daj že mi aj chleba.
Ked mi ho krájajú, nožem ho merajú, ked mi ho krájajú, nožem ho merajú,
ked mi ho dávajú, ked mi ho dávajú, slzy mi padajú,
ked mi ho dávajú, ked mi ho dávajú, slzy mi padajú.

Lidová písnička co hráli na TV oslavě Lubomíra Lipského, 1.5.2008, 20:00, ČT1, vystupovali tam se Skopečkem a ještě s dalším z 3 chlapů v chalupě.

Policajt, dou, dou, dou, MÍSTO "těžká pára" SE NĚKDY ZPÍVÁ "stará páka".

Neráňaj, neráňaj, zelené padajú, také si dievča ber, jaké Ti dávajú.
Ani som neráňal, zelené padaly, také som dievča bral, jaké mi dávali.

Mám ráda hajnýho, fousy má jako trám MÍSTO "trám" SE NĚKDY ZPÍVÁ "král".

Já jsme ten zajíček nešťastný, svítil mně měsíček přejasný,
já jsme ten zajíček nešťastný, svítil mně měsíček přejasný,
utíkám k lesu, celý se třesu,
co já si ubohý počít mám, kde já jen svůj život dokonám,
utíkám k lesu, celý se třesu,
co já si ubohý počít mám, kde já jen svůj život dokonám.
Sednu si v jeteli na kraji, poslouchám jak ti psi hafají,
sednu si v jeteli na kraji, poslouchám jak ti psi hafají,
běží-li ke mně, hrkne to ve mně,
honem pak utíkám po stráni, snažím se svůj život zachránit,
běží-li ke mně, hrkne to ve mně,
honem pak utíkám po stráni, snažím se svůj život zachránit.

Proč se ty hájové zelenají

Cikánský Búh (písnička z pohádky TV 28.5.2006, cca 9 hodin, možná ČT2, Terra musica)
Víš jak chutná křivda, bolest i smrt,
cikánský bože náš otpusť nám hřích,
my všichni Tě prosíme, domů nás veď.

Dušan Holý
Co budeme robit bratie, robotu

Písničky od Hradišťa:
Když sem šel z Moravy, pres hranice v noce,
když sem šel z Moravy, pres hranice v noce,
postretél sem dívča, postrelél sem dívča, postrelél sem dívča, mělo černé oči,
postretél sem dívča, postrelél sem dívča, postrelél sem dívča, mělo černé oči.
Jak sem jú postretél, dlúho pri mně stála,
jak sem jú postretél, dlúho pri mně stála,
žalostně plakala, žalostně plakala, žalostně plakala, jak by banda hrála,
žalostně plakala, žalostně plakala, žalostně plakala, jak by banda hrála.

? Páni, páni, vojanští páni, nač ste vy mě na vojnu vzali,
tam mám strávit mladých let, co jsem mohl děvčat mět,
tak je škoda, mojích mladých let,
tam mám strávit mladých let, co jsem mohl děvčat mět,
tak je škoda, mojích mladých let.
Múj koníček v trávě zelený, pod čabrakem celý zemdlený,
múj koníček haleká, vidí Turka z daleka, že tam bude vojna veliká,
múj koníček haleká, vidí Turka z daleka, že tam bude vojna veliká.
Múj koniček v trávě zelený, pod čabrakem celý zemdlený,
múj koníček zatřese, že mňa na smrť ponese, má maměnko, pomodlete se,
múj koníček zatřese, že mňa na smrť ponese, má maměnko, pomodlete se.

Voly, voly, šardalisté, voly, voly, šardalisté,
ej, prepásli ste, žitko čisté, žitko čisté.
Koně, moje koně, koníčky všecky tri,
ej nemohly vytáhnút, vinečko od Nitry.
Koně, moje koně, všecky štyry hrebce,
ej, už mňa na tem světě, žádné dívča nechce.
Pase Jano junce, v hluboké dolince,
ani ho nevidět, enom je čut zvonce, ej, enom je čut zvonce.
Pase on jich pase, až sa celý trase,
že mu jeho milá, pacholátko nese, ej, pacholátko nese.
Nezváďaj to na mňa, na mňa na samého,
bylo by mňa haňba, šohaja švarného, ej, šohaja švarného.

Janík, Janík, švárny Janík,
pýtá sa na Ťa, pán úradník, pýtá sa na Ťa, pán úradník,
ej, zoral-li si, až po chodník.
Zoral, zoral, ale málo, kolečko sa ně, polámalo,
zavez kolečko ke kovárovi, zaplať robotu rychtárovi.
Chodil rychtár po ulici, zpívá si piesničku o děvčici,
zpívá si piesničku o Katerince, že ju miloval na perince.
Nebudem dobrý nebudem, nebudem dobrý nebudem,
až mňa oderú na buben, až mňa oderú na buben.
Až na mně budú bubnovat, až na mně budú bubnovat,
eště jim budem trucovat, eště jim budem trucovat.

Sviety mesiac, sviety mesiac, na naším humienkom,
stojí šuhaj, stojí šuhaj, pod naším okienkom,
stojí, prežalstno na mna volá,
otvor že mi, otvor že mi, frajerečka moja,
stojí, prežalstno na mna volá,
otvor že mi, otvor že mi, frajerečka moja.
A ja bych Ty, a ja bych Ty, dvere otvorela,
keby moja, keby moja, mamka dovolela,
ale, moja mamka nedovoli,
že si neni, že si neni, šuhaj po jej voli,
ale, moja mamka nedovoli,
že si neni, že si neni, šuhaj po jej voli.
Možeš Ty sa, možes Ty sa, moja milá vyspat,
neprídem Ti, nepridem Ti, pod okienko vyskat,
neprídem Ti, milá, pod okienko,
radšej si dám, radšej si dám, kamen na srdienko,
neprídem Ti, milá, pod okienko,
radšej si dám, radšej si dám, kamen na srdienko.

VERZE 1
* ? A v tom městě Hodoníně, kasárňa malovaná,
v keré byla má hlavěnka, velice sturbovaná,
ona byla sturbovaná, od samého jenerála,
už to ináč byt nemože, já vojákem mosím byt.
Dyž ňa na radní dům védli, moje vlasy střihaľi,
tenkrát pro mňa rodičové, přežalostně plakali,
proč plačete naříkáte, šak vy ně nepomožete,
už to ináč byt nemože, já vojákem mosím byt.
A dyž bylo o půl noci, vyšla krásná vězdička,
přišla za mnú do kasárně, má milá gaľánečka,
přišla za mnú do kasárně, stála u mojí postele,
stávaj hore duša moja, já už stójím u Tebe.
A co bych já hore stával, šak Ty ně nepomožeš,
dybys za mňa dušu dala, tak Ty ňa nevymožes,
mám čižmičky s ostruhami, vraného koňa v mastaľi,
už to ináč byt nemože, já vojákem mosím byt.
MÍSTO "A v tom městě Hodoníně" SE NĚKDY ZPÍVÁ "A v tom městě pri Prešburke".
NĚKDY SE OPAKUJE DRUHÁ ČÁST KAŽDÉ SLOKY
("Ona byla sturbovaná, ... já vojákem mosím byt." apod.).
ČASTO SE ZPÍVÁ JEN PRVNÍ SLOKA
("A v tem městě Hodoníně, ..., já vojákem mosím byt.").

VERZE 2
* ? A tom Brodě při Olšavě, malovaná kasárna,
a v ní byla má hlavěnka, velice sturbovaná.
Ona byla sturbovaná, od samého generála,
už to ináč nemože byt, já vojákem mosím byt,
ona byla sturbovaná, od samého generála,
už to ináč nemože byt, já vojákem mosím byt.
Už ně koňa vyváďajú, už ně koňa sedlajú,
a ti moji rodičové, přežalostně plakajú,
proč rodiče, proč pláčete, však vy se mnú nepújdete,
pújde se mnú, múj vraný kúň, já na něm pojedu.
MÍSTO "malovaná kasárna" SE NĚKDY ZPÍVÁ "kasárna malovaná".

? ... půjdem sa jich opýtati, chtějí-li mne tringeld dáti,
my Ti dáme jeden dukát, škoda je Ťa nastokrát,
ěště možeš, šohaj švarný, švarné dívča milovat,
ěště možeš, šohaj švarný, švarné dívča milovat.

? ... převez, převez, převozníčku, mám za vodú frajárečku,
mám za vodú, za hlubokú, ej, pod horú, pod vysokú,
mám za vodú, za hlubokú, ej, pod horú, pod vysokú. ...

? ... Došla voda zpod Kriváňa, vzala všecko do Komárňa,
...

? ... mosí si šohajek dobre trúfat, dobre trúfat,
ked si chce péračko vyfasovat, vyfasovat. ...

ZMĚNA A DOPLNĚNÍ VERZE 1
Ej, volari, volari, kde ste volky pásli,
ztratila sem věneček, který ste ho našli, který ste ho našli.
A my sme ho nenašli, ale sme viděli,
Tvůj věneček zelený, plave po Dunaji, plave po Dunaji.
Kdybys měla, má milá, čtyři páry koní,
Tvůj věneček zelený, žádný nedohoní, žádný nedohoní.
VIZ TÉŽ "Co je to za děvčátko, s modrýma očima".

VERZE 2
? Ej, volari, volari, kde ste voly pásli,
ztratila sem věneček, kerý ste ho našli, héj, kerý ste ho našli.
A my sme ho nenašli, ale sme viděli,
Tvůj věneček zelený, plave po Dunaji, héj, plave po Dunaji.
Ej, šífaři, šífaři, na šífy sadajte,
můj věneček zelený, chytajte, lapajte, héj, chytajte, lapajte.
Kebys mala milá má, sedmdesát koní,
Tvůj věneček zelený, nikdo nedohoní, héj, nikdo nedohoní.

? Za horama, za dolama, tam cikáni...

? Za horama, za dolama, tam husári...
Ty si milá frajárenko, Ty si toho príčina,
Tys mňa vždycky volávala, do stodoly do sena.

Od Záhora teče voda rmútná, prečo si Ty milá taká smutná,
či Ťa trápí, tá záhorská voda, lebo chlapci, co k vám večer choďá,
či Ťa trápí, tá záhorská voda, lebo chlapci, co k vám večer choďá.
... mňa netrápí, tá záhorská voda, ale chlapci, co už k nám nechoďá,
mňa netrápí, tá záhorská voda, ale chlapci, co už k nám nechoďá.

? ... Kreše mlynár, kreše kameň, hop šohaj, švarné dívča sedí na něm, hop šohaj,
kreše mlynár, kreše kameň, švarné dívča sedí na něm, naozaj, naozaj, naozaj,
kreše mlynár, kreše kameň, švarné dívča sedí na něm, naozaj, naozaj, naozaj.
Poď Ty dívča, poď Ty za mňa, hop šohaj, nebude Ti hanba žádná, hop šohaj,
poď Ty dívča, poď Ty za mňa, nebude Ti hanba žádná, naozaj, naozaj, naozaj,
poď Ty dívča, poď Ty za mňa, nebude Ti hanba žádná, naozaj, naozaj, naozaj.
Namysli si, múj šohajku, hop šohaj, nebudem já žena Tvoja, hop šohaj,
nebudem já žena Tvoja, budem žena mlynárova, naozaj, naozaj, naozaj,
nebudem já žena Tvoja, budem žena mlynárova, naozaj, naozaj, naozaj.

Kreše mlynár, kreše kameň, hop šuhaj, švárne dievča sedí na něm, naozaj,
kreše mlynár, kreše kameň, švárne dievča sedí na něm, či ozaj, naozaj, naozaj,
kreše mlynár, kreše kameň, švárne dievča sedí na něm, či ozaj, naozaj, naozaj.
Či Ty dievča budeš moje, hop šuhaj, ľúbia sa mi líčka Tvoje, naozaj,
či Ty dievča budeš moje, ľúbia sa mi líčka Tvoje, či ozaj, naozaj, naozaj,
či Ty dievča budeš moje, ľúbia sa mi líčka Tvoje, či ozaj, naozaj, naozaj.
A ja tebe nič nepoviem, hop šuhaj, ale ťa ja ľúbiť budem, naozaj,
a ja Tebe nič nepoviem, ale Ťa ja ľúbiť budem, či ozaj, naozaj, naozaj,
a ja Tebe nič nepoviem, ale Ťa ja ľúbiť budem, či ozaj, naozaj, naozaj.

? ... Písala mi moja milá z Ružomberku list, že ju hlávka pobolieva, že mám za ňou prísť,
márne ma voláš, ja mám v noci stráž nemysli si moja milá, že je vojna špás,
márne ma voláš, ja mám v noci stráž nemysli si moja milá, že je vojna špás. ...

? ... Mezi dvěma vršky, zelená dolina

? ... Keď sem išel, pres ty hory, pres ty hory zelené,
stretol sem já, svarné dívča, malo srdce zlomené.
Já so sa jej, začal pýtat, čí že dívča, čí že si,
a ona mně povedala, že...

? ... Od Trenčina, dúle k městu, sú kamenné chodníčky,

? ... VERZE 1 (MORAVSKÁ):
Husári, husári, pekné koně máte,
ked pojdem mezi vás, ked pojdem mezi vás, kerého mně dáte,
ked pojdem mezi vás, ked pojdem mezi vás, kerého mně dáte.
Dáme ti, dáme ti, s tou belavou hrivou,
bude ťa nosievať, bude ťa nosievať, trenčianskou dolinou,
bude ťa nosievať, bude ťa nosievať, trenčianskou dolinou.
MÍSTO "pekné koně" SE NĚKDY ZPÍVÁ "vrané koně".
VERZE 2 (SLOVENSKÁ):
Husári, husári, pekné kone máte,
husári, husári, pekné kone máte,
keď pôjdem medzi vás, keď pôjdem medzi vás, ktorého mi dáte,
keď pôjdem medzi vás, keď pôjdem medzi vás, ktorého mi dáte.
Dáme Ti, dáme ti, s tou belavou hrivou,
dáme Ti, dáme ti, s tou belavou hrivou,
bude Ťa nosievať, bude Ťa nosievať, trenčianskou dolinou,
bude Ťa nosievať, bude Ťa nosievať, trenčianskou dolinou.
Je to tahle písnička?:
Chodila Zuzanka okolo Dunaja,
Nosila na rukách švárnyho šuhaja.
Šuhaju, šuhaju, čo ti mám urobiť:
Či te mám vychovať, či do vody hodiť?
Mamko moja, mamko, len me vy chovajte!
Keď me vychovate, na vojnu me dajte!
Prijde vám pochvala od pani královnej;
Že budem bojovať neďaleko od nej.
Prijde vám pochvala od pána cisára:
Že ste vychovala na vojnu husára.
Husari, husari, peknie kone máte,
Ta puojdem mezi vás, kterého mi dáte?
Dáme ti my, dáme, s tou červenou hrivou,
Čo se budeš nosiť po tabore s milou.
Dáme ti my, dáme, čižmy s ostrohami,
Čo ti budú brinkať hore dolinami!

? ... Až já budu z Košic mašírovat, nechám já si svého koňa sedlat,
nechám já mu zlaté klince pribiť, frajárenko moja, mosím ťa ošidit,
nechám já mu zlaté klince pribiť, frajárenko moja, mosím ťa ošidit.

? ... Ej, hore, hore, hore...

? ... keď si slobodný

OPRAVA:
* Znám já dědinečku, v zelený hájek,

? ... Znám já dolinečku, v ní zelený hájek,

? ... stojí, stojí Anička,...
Janíček z pola jede...

? Když jsem já sloužil, to první léto, vysloužil jsem si, kuřátko za to.
A to kuře krákoře, běhá po dvoře, má panenka pláče, doma v komoře.
Když jsem já sloužil, to druhé léto, vysloužil jsem si, kachničku za to.
A ta kačka, bláto tlačká,
a to kuře krákoře, běhá po dvoře,
má panenka pláče, doma v komoře. .. husičku ... A ta husa chodí bosa, ...
.. vepříka ... A ten vepř jako pepř, ...
.. telátko ... A to tele hubou mele, ...
.. kravičku ... A ta kráva mléko dává, ...
.. volečka ... A ten vůl jako kůl, ...
.. botičky ... A ty boty do roboty, ...
Když jsem já sloužil poslední léto, vysloužil jsem si děvčátko za to.
A ty boty, do roboty,...
a to kuře krákoře, běhá po dvoře,
má panenka skáče se mnou v komoře.

OPRAVA?: Na silnici do Prášil, jeden mladý cestář žil, na silnici do Prášil, jeden mladý cestář žil,
(OPAKOVÁNÍ)
MÍSTO "krásná paní" SE ZPÍVÁ "vzácná paní".

? * Aj ženy ženy, poraďte že mi, zlého já muža mám,
dycky mňa bije, pálené pije, co já mu robit mám,
dycky mňa bije, pálené pije, co já mu robit mám.
Choď Ty do hája, nakop koreňa, jakého takého,
daj sa mu napít, nebude Ťa bít, do dňa děvjatého,
daj sa mu napít, nebude Ťa bít, do dňa děvjatého.
Ženy ženy, poraďte mi, však vy vjece,
jaké je to se zlým mužem na tom svete,
se zlým mužom, zlé bývání, ani mi to vysloviti možná není,
se zlým mužom, zlé bývání, ani mi to vysloviti možná není.
Jindá som já bývávala, prvá v tanci,
a včil jen už mosím sedět, na kraj peci,
na kraj peci, mosím sedět, čo sa v kerém kútě děje, mosím vědět,
na kraj peci, mosím sedět, čo sa v kerém kútě děje, mosím vědět.
TŘETÍ a ČTVRTÁ SLOKA MAJÍ JINOU MELODII.

Pod Prešpurkem kraj Dunaja, pod Prešpurkem kraj Dunaja,
sú kasárna, sú kasárna, sú kasárna, malovaná.
U kasáren strom zelený, u kasáren strom zelený,
pod tím stromem, pod tím stromem, pod tím stromem, vojsko leží.
Od Prešpurka vítr duje, od Prešpurka vítr duje,
už to vojsko, už to vojsko, už to vojsko, mašíruje.
Mašíruje na dvě strany, mašíruje na dvě strany,
z Uher do Čech, z Uher do Čech, z Uher do Čech, do Moravy.

Dalmácia:
MÍSTO "Dobré pivo, papučárom, v Prešpurku ležá"
PATŘÍ "Dobre bylo, papučárom, v Prešpurku ležat"
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

Dalmácia:
TŘETÍ SLOKA:
S Pánem Bohem, rodičové, aj frajírko má,
až já budem v Dalmácii, modli sa za mňa,
když mi Pán Bůh domů pomůže, vezmem si Ťa za ženičku, to Ťa nemine,
když mi Pán Bůh domů pomůže, vezmem si Ťa za ženičku, to Ťa nemine.

SEZNAM
PŘIDAT ČÁRKU:
"Aby nás Pán Bůh miloval, miloval"
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

MÍSTO "pojďme a pijme"
PATŘÍ "pojďme tam a pijme"
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

"Červená, modrá, fiala, fiala":
PŘIDAT ČÁRKU:
"Trhala jsem jí, v zahrádce, v zahrádce".
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

"A od Prešova, a od Prešova, a od Prešova v tým poľu":
"vrač se" -> "vrac se" OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

"A od Prešova, a od Prešova, a od Prešova v tým poľu":
"mala ja chlapca, preľubeneho, aľe už do na něchodzí,"
-> "mala ja chlapca, preľubeneho, aľe už do nás něchodzí," OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

"Ani já, ani Ty, robit nebudeme":
"sedneme" -> "šedněme"

"Ani já, ani Ty, robit nebudeme", DALŠÍ SLOKY:
Na jednej posteli, robili co chceli, na jednej posteli, robili co chceli,
zrobili děvčátko, zrobili děvčátko, ěště chlapca chceli,
zrobili děvčátko, zrobili děvčátko, ěště chlapca chceli.
Temu daj, temu daj, kemu dobre stojí, temu daj, temu daj, kemu dobre stojí,
len temu nedávaj, len temu nedávaj, co sa toho bojí,
len temu nedávaj, len temu nedávaj, co sa toho bojí.

Breclavský kaštel -> Breclavský kostel

"Dobre bylo, papučárom, v Prešpurku ležat"
"Dobre bylo, tým Dormusom, v Prešpurku ležat".

To tvrdonské víno
(PAN GIRGAŠ)

Prešovské kasárňa, ej, vysoké oblaky
MÁM TO NA KAZETĚ

Zdálo se mně má panenko, včera večer o Tobě,
že jsme spolu sedávali, v tej naší hospodě,
ta naše hospoda, je pěkně stavěná, ta naše hospoda, je pěkně stavěná,
stavěla jí má panenka, zlatejma cihlama,
ta naše hospoda, je pěkně stavěná, ta naše hospoda, je pěkně stavěná,
stavěla jí má panenka, zlatejma cihlama.

Červené jablčko, na dlani mám
VERZE 2, VARIANTA
MÍSTO "koho rada vidím" SE ZPÍVÁ "koho já rada mám"

DO OBSAHU I DO TEXTÚ JAKO ODKAZ:
Keď sem já jel okolo vrat, zavoňal mně karafiát -
VIZ "Když sem já jel okolo vrat, zavoňal mně karafiát"

* A ja taká čárna, jak čárna čarnica, a ja taká čárna, jak čárna čarnica,
daj še mi vystúpit šej, háj, daj še mi vystúpit šej, háj, daj še mi vystúpit, z dráhy paradnica,
daj še mi vystúpit šej, háj, daj še mi vystúpit šej, háj, daj še mi vystúpit, z dráhy paradnica.
Z dráhy paradnica, z poľa robotnica, z dráhy paradnica, z poľa robotnica,
bo ja taká čárna šej, háj, bo ja taká čárna šej, háj, bo ja taká čárna, jak čárna čarnica,
bo ja taká čárna šej, háj, bo ja taká čárna šej, háj, bo ja taká čárna, jak čárna čarnica.
Čárna ja, čárna ja, jak čárna čarnica,
čárna ja, čárna ja, jak čárna čarnica.
bo ja od maľučka šej, háj, bo ja od maľučka šej, háj,
bo ja od maľučka na poľo chodzila,
bo ja od maľučka šej, háj, bo ja od maľučka šej, háj,
bo ja od maľučka na poľo chodzila.
MÍSTO "naj še mi vystúpi" SE NĚKDY ZPÍVÁ "daj še mi vystúpit".
NĚKDY SE ZPÍVAJÍ JEN PRVNÍ DVĚ SLOKY.

A ja taká dzivočka - OPRAVY NEBO VERZE 2 PLUS DALŠÍ SLOKA:
A ja taká dzivočka, cingi lingi bom.
Rada vijem pírečka, cingi lingi bom.
[:Rada vijem, rada dám, cingilingi bom, bom, bom,
i za kalap zakladám, cingi lingi bom.:]
2. A ja taká jak i mac, cingi lingi bom,
čarne oči mišim mac, cingili lingi bom.
[:Čarné oči mac mala, cingi lingi, bom, bom, bom,
ja še na ňu podala, cingi lingi bom.:]
3. A ty cigán šumňe hraj, cingi lingi bom,
na dzivčatá nežmurkaj cingi lingi bom.
[:Na dzivčatá, na šumná, cingi lingi bom, bom, bom,
i za kalap zakladám, cingi lingi bom.:]
A ja taka dzivočka cingilingi bom, rada vijem pirečka cingilingi bom
Rada vijem rada dam, cingilingi bom bom bom, i za kalap zakladam cingilingibom.
A ja taka jak i mac cingilingi bom čarne oči mušim ma cingilingi bom
čarne oči mac mala cingilingibombombom ja še na ňu podala cingilingi bom
A ti cigan dobre hraj cingilingi bom na dzifčata ňekukaj cingilingi bom
na dzifčata na šumne cingilingibombombom naj ňechodza po humňe cingilingi bom
A ty cigán šaľený, cingilingi bom, čarajme že na ženy, cingiligi bom
Tvoja čárna kandratá, cingilingi bom, bom, bom,
Moja biela bohatá, ciingilingi bom.
PRVNÍ VERZE OPRAVENA V HTM I DOC, NETIŠTĚNO.

VERZE 1
* A já dobre vím, že zle pochodím, a já dobre vím, že zle pochodím,
že od svej milej, že od svej milej, neskoro chodím,
že od svej milej, že od svej milej, neskoro chodím.
Chodím od milej, denica hore, chodím od milej, denica hore,
a náš hospodár, a náš hospodár, stojí na dvore,
a náš hospodár, a náš hospodár, stojí na dvore.
Zaplať hospodár, slúžit nebudu, zaplať hospodár, slúžit nebudu,
našel sem dívča, našel sem dívča, ženit sa budu,
našel sem dívča, našel sem dívča, ženit sa budu.
VERZE 2
* A já dobre vím, že zle pochodím, a já dobre vím, že zle pochodím,
že od svej milej, neskoro chodím, neskoro chodím,
že od svej milej, neskoro chodím, neskoro chodím.
Chodím od milej, denica hore, chodím od milej, denica hore,
a náš hospodár, stojí na dvore, stojí na dvore,
a náš hospodár, stojí na dvore, stojí na dvore.
Zaplať hospodár, slúžit nebudu, zaplať hospodár, slúžit nebudu,
našel sem dívča, ženit sa budu, ženit sa budu,
našel sem dívča, ženit sa budu, ženit sa budu.
DRUHÁ ČÁST (DRUHÝ VERŠ) SLOK SE NĚKDY NEOPAKUJE.
MÍSTO "slúžit nebudu" SE NĚKDY ZPÍVÁ "slúžit nebudem".
MÍSTO "ženit sa budu" SE NĚKDY ZPÍVÁ "ženit sa budem".

VERZE 1
** Ja keď sa Janoško, na vojnu bral, prišel pod okénko, smutně volal,
podaj že mně milá, podaj trochu vody, lebo ve mně moje, srdco zhorí,
podaj že mně milá, podaj trochu vody, lebo ve mně moje, srdco zhorí.
A já bych Ti dala, trochu vody, ale sa já bojím Tvojich koní,
neboj sa má milá, neboj koňa mého, šak leží šablenka, podla něho,
neboj sa má milá, neboj koňa mého, šak leží šablenka, podla něho.
Keď mi prišla karta, narukovať, dal sem si muziku, došikovať,
muzikanti moji, zahrajte mi čardáš, prvého oktobra, rukovat mám,
muzikanti moji, zahrajte mi čardáš, prvého oktobra, rukovat mám.
Keď mi prišla karta, k rukovanie, moja milá čas je, k rozejděnie,
s Bohem tu ostávaj, dobre sa tu mávaj, a na mňa smutného, nězabývaj,
s Bohem tu ostávaj, dobre sa tu mávaj, a na mňa smutného, nězabývaj.
MÍSTO "na vojnu bral" SE NĚKDY ZPÍVÁ "do vojny bral".
NĚKDY SE ZPÍVAJÍ JEN PRVNÍ DVĚ SLOKY.
VERZE 2
Ja, keď sa Janoško, do vojny bral, prišol pod okienko, smutně volal,
podaj že mi milá, podaj trochu vody, lebo ve mně moje, srdco shorí,
podaj že mi milá, podaj trochu vody, lebo ve mně moje, srdco shorí.
A já bych ci dala, trochu vody, ale sa já bojím Tvojích koní,
neboj sa má milá, hoja, koňa mého, šak leží šablenka, podla něho,
neboj sa má milá, hoja, koňa mého, šak leží šablenka, podla něho.
Keď mi prišla karta, narukovac, dal som si muzigu, došikavac,
muziganci moji, zahrajce mi čardáš, prvieho októbra, rukovac mám,
muziganci moji, zahrajce mi čardáš, prvieho októbra, rukovac mám.
Keď mi prišla karta, k rukovanie, moja milá čas je, k rozejděnie,
s Bohom tu ostávaj, dobre sa tu mávaj, a na mňa smutného, nězabývaj,
s Bohom tu ostávaj, dobre sa tu mávaj, a na mňa smutného, nězabývaj.
VIZ TÉŽ "Keď ma v tom Kubíně, odobrali, tak mi tí pánové, povedali".
VIZ TÉŽ "Keď mi prišla, karta narukovať, dal som si muziku, došikovať".

Ani ja, ani Ty, robit nebudzeme,
šedněme do koča, ..., vozit še budzeme...
OPRAVENO V HTM I DOC, NETIŠTĚNO.

Anička, dušička
...já Ťa chytím, polúbím, aj...
OPRAVENO V HTM I DOC, NETIŠTĚNO.

* Bude jar, bude jar, ej, budú chlapci orat
"mosím" -> "musím"
OPRAVENO V HTM I DOC, NETIŠTĚNO.

Co sa to šupoce za tú stodolú:
"hopodář" -> "hospodář" (OPRAVIT 2X)
"koníčkám" -> "koníčkom" (OPRAVIT 6X)
"dcerečko" -> "dceréčko" (OPRAVIT 2X)
OPRAVENO V HTM I DOC, NETIŠTĚNO.

Co ste hasiči, co ste dělali:
"pi, a pi, a pivovárek" ->
"pivo, pivo, pivovárek"
OPRAVENO V HTM I DOC, NETIŠTĚNO.
PONECHAT "pi, a pi, a pivovárek" JAKO VARIANTU?
MORAVSKÁ VARIANTA: "i tu hospodu" -> "i s tú hospodú"

"prepadenci" -> "zprepadenci" (OPRAVIT 9X, I VE VERZI 2)
"tý" -> "ti" (OPRAVIT 3X, I VE VERZI 2)
MÍSTO "zprepadenci" SE NĚKDY ZPÍVÁ "prepadenci" NEBO "propadenci".
OPRAVENO V HTM I DOC, NETIŠTĚNO.

Což se mně, má milá, hezká zdáš:
VARIANTA "Což se mně" SE ZPÍVÁ "Což sa mně".

Čerešničky, čerešničky, čerešně:
... vy ste sa ně rozsypaly na cestě, ...
... enem ako růžu bych ho chovala, ...
"robiť" -> "robit"
OPRAVENO V HTM I DOC, NETIŠTĚNO.
ČESKÁ VERZE ("vy se sa mi rosypaly...")?
VARIANTA MÍSTO "lalija" SE NĚKDY ZPÍVÁ "laluja"

Černá vlnka, na bílém beránku:
"Ludé" -> "Ludia" (OPRAVIT 2X)
"že ně" -> "že mi" (OPRAVIT 2X) ???
"mou věru" -> "mú věru" (OPRAVIT 2X)
OPRAVENO V HTM I DOC, NETIŠTĚNO.

Eště si já, eště si já, pohár vínka zaplatím:
"ku mej milej" -> "k mojej milej" (OPRAVIT 2X)
OPRAVENO V HTM I DOC, NETIŠTĚNO.

Čí to húsky na tej vodě, oni túža po slobodě,
může tam být ony "choďá po slobodě".

Čí to húsky na tej vodě, oni túža po slobodě,
TŘETÍ SLOKA:
A já som sa rozmyslela, pravú ručku Ti podala,
pravú ručku, aj tu levú, už nás nikdy nerozvedú.
NEBO:
A já som sa rozmyslela, druhému sem ručku dala,
pravú ručku, aj tu levú, už nás nikdy nerozvedú.
MOŽNÁ JEŠTĚ DALŠÍ SLOKA, NĚCO O "mamička, tatíček"

Roste drobná jatelinka
MÍSTO
sázela jí, moja milá, svejma rukama,
MÁ BÝT
sázela jí, moja milá, dvúma rukama,

NOVÁ PÍSNIČKA:
Ja vy moji rodičové, chceli ste ňa knězem být,
ej, už mě dali, v městě Kroměříži, kanonýrské šaty šít,
ej, už mě dali, v městě Kroměříži, kanonýrské šaty šít.
Šaty šijú, vyšívajú, do šátečka pakujú,
ej, už mě čižmy, čižmy kanonýrské, ostrožkama drnkajú,
ej, už mě čižmy, čižmy kanonýrské, ostrožkama drnkajú.

OPRAVY:
* Zelené háje, lásko mých let, vy ste bejvaly, můj celý svět,
k vám sem chodíval, vás sem měl vždycky tak rád,
však pryč sou ty chvíle, kdy já sem bejvával mlád,
k vám sem chodíval, vás sem měl vždycky tak rád,
však pryč sou ty chvíle, kdy já sem bejvával mlád.
OPRAVENO V HTM I DOC, NETIŠTĚNO.

Šoféři, šoféři, v lásce Vám štěstí kvete...
A další písničky z CD o řemeslech.

Když šoféři nastartujou, župajdá nastartujou, švarný děvče pomilujou, župajdá pomilujou.
Máme auto Škoda Populár, švarné děvče je náš ideál, slivovica, rum a borovica, pohonný materiál,
máme auto Škoda Populár, švarné děvče je náš ideál, slivovica, rum a borovica, pohonný materiál.
Když šoféři nastartujou, župajdá nastartujou, švarný děvče pomilujou, župajdá pomilujou,
olej, nafta je do motora, švarné děvče je pro šoféra, slivovica, rum a borovica, pohonný materiál,
olej, nafta je do motora, švarné děvče je pro šoféra, slivovica, rum a borovica, pohonný materiál.

** Člověk není na světě živ jen od chleba, někdy je mu taky kus masa potřeba,
proto jsem se jářku jednou nastrojil, od Odkolků holku sobě nakrojil.
Já mám holku od Odkolků, ta má oči jako šmolku, je to holka vzdělaná, a je na mě dělaná,
ve dne spí a večer vstává, v noci těsto zadělává, zadělává akorát, proto ji mám rád.
A když přijde sobota řeknem nepečem, v neděli se oba dva správně oblečem,
já jí pomiluju vždycky akorát, jinak by mě mohla třeba okorat.
Já mám holku od Odkolků, ta má oči jako šmolku, je to holka vzdělaná, a je na mě dělaná,
ve dne spí a večer vstává, v noci těsto zadělává, zadělává akorát, proto ji mám rád.
Moje holka tělo má jako dvounulku, my se k sobě vineme jak niť na špulku,
když mi rozehraje v těle každý nerv, hned se do ní pustím jako moučný červ.
Já mám holku od Odkolků, ta má oči jako šmolku, je to holka vzdělaná, a je na mě dělaná,
ve dne spí a večer vstává, v noci těsto zadělává, zadělává akorát, proto ji mám rád.
Teď mi dělá starosti moje nevěsta, tloustne jako když se dá kvasnic do těsta,
co mně to ta holka jenom provedla, nejspíše se droždí hodně najedla.
Já mám holku od Odkolků, ta má oči jako šmolku, je to holka vzdělaná, a je na mě dělaná,
ve dne spí a večer vstává, v noci těsto zadělává, zadělává akorát, proto ji mám rád.
TATO PÍSNIČKA MÁ NÁZEV "Já mám holku od Odkolků".

Až budou trumpety
REFRÉN ?
až budou trumpety, překrásně zpívat, tu písničku, jež byla má i Tvá,
budeme oba dva, v srdci ukrývat, to co nejvíc, u srdce bolívá,
až budou trumpety, překrásně zpívat, tu písničku, kterou tak dobře znáš,
do modrých očí Tvých, chtěl bych se dívat, a věděl bych, co v srdci ukrýváš.

** Tenkrát z jara, v hospodě trumpety zpívaly,
když my jsme spolu tancovali, a do očí se dívali,
já viděl v nich jen lásku, celé modré nebe,
dnes to co víš, proč jen vzpomínám na Tebe.
Až budou trumpety, překrásně zpívat, tu písničku, jež byla má i Tvá,
...

Až já budu z Košic mašírovat,
nechám já si svého koňa sedlat,
nechám já mu zlaté klince pribit,
ej, frajáračko moja, nesmíš mňa ošidit.

Chvála Bohu, že sem sa narodil
Asi se nemají opakovat druhé části slok.

Ach synku, synku:
čtvrtá sloka
Jak se mám naučit hospodařit,
jak se mám naučit hospodařit,
když se mi žitečko nechce dařit,
když se mi žitečko nechce dařit.

Vinohrady, vinohrady, dobré vínko dáváte,
je to asi trošku jinak.

Otvárajte sa, Strážnické brány

Praha je krásná
Oprava: místo druhého "nad Vltavou" je tam "tmou mlhavou".
Existuje delší verze
http://hudba.hradiste.cz/index.asp?AKCE=DETAIL&ID=NNHPMRONE
Srdcím našim jsi nejbližší
když uvidím tě město moje
v květu strání stulené
Hledám kouteček nejtišší
kde slyšel bych jen bití
tvoje srdce kamenné
Praha je krásná když se den rozednívá
do noci když se stmívá nad Vltavou
Je vždycky krásná za noci plná stínů
ukrytá do jasmínu tmou mlhavou
Když jaro přejde a léto odletí
podzim odejde, sníh Prahu posvětí
Praha je krásná když se den rozednívá
staletí lidem zpívá nad Vltavou
Když stín mraků tě přeletí
pokaždé Praho má
tě zase slunce jasem zaplaví
Ve tvých zdech přešla staletí
a tepem tvým se také moje srdce zastaví.
Praha je krásná když se den rozednívá
do noci když se stmívá nad Vltavou
Je vždycky krásná za noci plná stínů
ukrytá do jasmínu tmou mlhavou
Když jaro přejde a léto odletí
podzim odejde, sníh Prahu posvětí
Praha je krásná když se den rozednívá
staletí lidem zpívá nad Vltavou

Letěl, letěl, roj, prez mej milej dvor
Zpívá Marcela Červenková (krásný hlas):
Je to také součást jedné mnohapísničkové pisne.
Jiná verze třetí sloky:
Strojila bych sa, tatík mi nedá,
strojila bych sa, tatík mi nedá,
že Ty jsi chudobný, že mňa nejsi hodný,
o Ťa nestojí, o Ťa nestojí.

Otvárajte sa strážnické brány:
Otvárajte sa strážnické brány,
[:k asendě jede šohájek švarný.:]
K asandě jede, k strážnickéj míre,
[:tam sa má vysléct, až do košele.:]
V košuli stojí, na rozkaz čeká,
[:až pan generál naňho zavolá.:]
Tento text je trochu jiný, než je uveden v textu písniček ("otvírajte" - "otvárajte" apod.), dále je otázka, zda je "asenda" nebo "asanda".

Okolo Hradišťa voděnka teče:
Třetí sloka:
Tá moja príčina taková byla,
že ně mamulka velice lála.
Nelaj ně, mamko, ide k nám Janko,
mosím mu nachystat za širák pérko.

Ta mutěnská silnica
Místo "jak po ní mašíruje"
se může zpívat "a po ní mašíruje" nebo "když po ní mašíruje".

Udělat v legendách nahoře seznam názvů legend s prokliky na jednotlivé legendy.

"Pijme vínečko, dobré, dobré je, a kdo že nám ho, naleje"
Tahle písnička má ještě další variantu,
kterou zpívala lidová hudba Vrzgňa se zpěvačkou Veronikou Jíchovou v MyHotelu.

"Čie že sú to koně, čie že sú to koně, ve dvore,"
a
"Čie že sú to koně, čie že sú to koně, ve dvore,"
"Čí že sú to koně, ve dvore, ve dvore,"
Tyhle vaerze této písničky jsou možná trochu jinak,
resp. jsou to trochu pomíchané.

"Můj koníčku ryzovraný, proč si smutný, neveselý"
Možná se neopakuje druhá část každé sloky:
"či ťa trápí zbroja moja, lebo šabla ocelová,"

Písnička o mládencích z Oravy, jak jej jich tam málo nebo děvčic málo.
Zpívala ji lidová hudba Vrzgňa de zpěvačkou Veronikou Jíchovou v MyHotelu.

* Kdo si tu pěsničku zazpívá, veselá partyja z Mistřína,
Může následovat "Anička dušička někašli",
nebo naopak za písničkou "Anička dušička někašli"
může následovat "Kdo si tu pěsničku".

Zabili, zabili chlapa z Koločavy, řekněte hrobaři, kde je pochovaný.
Bylo tu, není tu, havrani na plotu,
bylo víno v sudě, teď tam voda bude,
není, není tu.
Špatně ho zabili, špatně pochovali, vlci ho pojedli, ptáci rozklovali.
Bylo tu, není tu, havrani na plotu,
bylo víno v sudě, teď tam voda bude,
není, není tu.
Vítr ho roznesl po dalekém kraji, havrani pro něho po poli krákají.
Bylo tu, není tu, havrani na plotu,
bylo víno v sudě, teď tam voda bude,
není, není tu.
Kráká starý havran, krákat nepřestane, dokud v Koločavě živý chlap zůstane. Bylo tu, není tu, havrani na plotu,
bylo víno v sudě, teď tam voda bude,
není, není tu.

* ? Až jednou červánky, potkáte mamičku,
vzkažte že nepřijdu, po lesním chodníčku,
vzkažte že nepřijdu, po lesním chodníčku.
Vzkažte že nemusí, košulenku žehlit,
že její synáček, daleko musel jít,
že její synáček, daleko musel jít.
Vzkažte ať nepláče, že jenom chvilenka,
a život uplyne, jak bystrá voděnka,
a život uplyne, jak bystrá voděnka.
Vzkažte ať zajde si, zvečera do hory,
že ju tam žežulka, ode mě pozdraví,
že ju tam žežulka, ode mě pozdraví.

Je ještě jedna písnička asi o Janovi, jak ho vzali na vojnu, svázali a posadili na vůz, vezou ho a pan generál mu něco říká.

Třetí verze:
Okolo Seče vodyčka teče, studená ledová,
mala mna mamka, jedného synka, to su já, to su já,
mala mna mamka, jedného synka, to su já, to su já.
Ej, duby, duby, zelené duby, zelená dubina,
poslal mi milý, ručníček bílý, z Peštu do Budína,
poslal mi milý, ručníček bílý, z Peštu do Budína.

V širem poli strom stojí...
Komu že sa, mojá milá dostaneš,
kemu bych sa já nebohá dostala, radši bych já do tej vody skočila,
kemu bych sa já nebohá dostala, radši bych já do tej vody skočila.
A co by si do tej vody skakala,
když ťa mamka jak holúbka chovala
chovala Ťe jak holúbka malého, neužila bys radosti pro něho,
chovala Ťe jak holúbka malého, neužila bys radosti pro něho.

Stojí hruška v širém poli, vršek se jí zelená,
pod ní se pase kůň vraný, pase ho má milá, pod ní se pase kůň vraný, pase ho má milá.
Proč má milá dnes pasete, z večera do rána,
kam můj milý pojedete, já pojedu s Váma, kam můj milý pojedete, já pojedu s Váma.
A já pojedu daleko, přes vody hluboké,
kéž bych byl nikdy nepoznal, panny černooké, kéž bych byl nikdy nepoznal, panny černooké.

Šel jsem širým hájem, širou rovinou, potkal jsem tam myslivečka, jak šel s mou milou.
Už je moje milá, konec lásky mý, už jsem se dal naverbovat, k Infanterii.
Infanteria, to je láska má, ta musela bojovati, za císaře pána.
Za císaře pána, a jeho rodinu, museli jsme vybojovat, Hercegovinu.
Hercegovina, lautr rovina, tu musela vybojovat, Infanteria.
Tamhle po stráni, šnelcug uhání, a na stráni jsou schováni, Mohamedáni.
Mohamedáni, hnusný pohani, kalhoty maj roztrhaný, plivaj do dlaní.
Tyhle Turkyně, tlustý jak dýně, císař pán je nerad vidí, ve svý rodině.
TATO PÍSNIČKA MÁ NÁZEV "Herzegovina".

Ej, umrela mi žena, už som vdovec
Možná je "pod borovec" a nikoli "pod jalovec".

Ej, umrela mi žena, už som vdovec

Druhá verze.
Je minimálně jedna jiná verze se třemi dalšími slokami, cca takto:
Jedna sloka "Ej, vykopali jamu po kolena",
druhá sloka "Ej vykopali jamu do půl pasa",
třetí sloka "Ej vykopali jamu až po hlavu,"
Tak to zpívala lidová hudba Vrzgňa se zpěvačkou Veronikou Jíchovou v pátek 26.7.2007.

Ej, umrela mi žena, už som vdovec
Třetí verze.
1. Umrela mi žena už som vdovec,
dal som ju pochovať pod borovec.
[: Kopali jej jamu traja mládenci,
nemohli vykopaťdo polnoci:]
2. A ja som sa chytil,vykopal som,
svoju mladú ženu pochoval som.
[:Len som sa ja zabudol sa jej opýtať,
či ona dovolí druhú ženu mať:]
3. Ožeň sa mužíčku len sa ožeň,
len tie naše deti nerozožeň.
[: Ja som sa oženil,vzal som strigu,
už sa tie naše deti,už sa rozídu:]

Koukni, holka, koukni, kterak jsou mě ztloukli,
v tej klášterskej hospodě, a to všecko pro Tebe.
Koukni, holka, koukni, kterak jsou mě ztloukli,
šla jsi domů s vojákem, s tím francouzským pěšákem.
Voják má flintičku, dával Ti hubičku,
Tys mu dala jablíčka, včera v noci na líčka.
A já jsem to věděl, do kláštera běžel,
na vojnu tam verbujou, samou chválu slibujou.
Když nás pochytali, do klády nás dali,
všechny panny plakaly, matky ruce lámaly.
Kdo nemá peníze, ten si rány líže,
a kdo nemá tolary, musí žít s kyrysary.
Koukni, holka, koukni, kterak jsou mě ztloukli,
v tej klášterskej hospodě, a to všecko pro Tebe.

? Ten Lednický zámeček na rovině,
teče pod ním voděnka, tiše plyne.
A já tu vodu nepřeplavu, ztratila jsem hlavu,
když jsme spolu sedali, hned u splavu,
a já tu vodu nepřeplavu, ztratila jsem hlavu,
když jsme spolu sedali, hned u splavu.
Ten Lednickej rybníček, není malý,
plavajú tam húsky, jak z Vltavy.
A já ty husky nechám plavat, už sa budu vdávat,
vezme si mňa šohajek, od Pálavy,
a já ty husky nechám plavat, už sa budu vdávat,
vezme si mňa šohajek, od Pálavy.

Když jsme byli v Itálii, při tý velký patáliji, trá tará ta ramtatatatá,
přišli jsme do Solferina, tam vám všude teklo vína, trá tará ta ramtaratatá.
Taliány zahnali jsme zpátky, na ženský jsme ale byli krátký,
takže unser vater Radecký, prohodil tam za nás za všecky:
In Itálien, in Itálien, donner wetter noch einmal,
tam jsou ženský sakramentský, že by se jich člověk bál.
Zato naše český děvčata, ty jsou lautr jako poupatatata,
naše český holčičky, to jsou jako putičky, ty maj srdce ze zlata.

Hospůdko, hospůdko malá, hospůdko začouzená.

Další písničky viz Zpěvník slatinských hodů.

Další písničky viz
http://projekty.infovek.sk/pesnicky/pdf_ludovky/husle/zbierka_husle.pdf

Další písničky viz
http://www.bombaj.com/deska.php?album_id=733
jsou tam k dispozici i nahrávky k poslechu
viz Petr Zugárek

Říci si lidové hudbě Vrzgňa se zpěvačkou Veronikou Jíchovou o jejich písničky.
Pokud možno seznam i slova.

Zelené pláně.

VERZE 1
Husári, husári, pekné koně máte, husári, husári, pekné koně máte,
keď s váma, pojedu, kerého mně dáte, keď s váma, pojedu, kerého mně dáte.
Vyber si, synečku, kerý sa Ti lúbí, vyber si, synečku, kerý sa Ti lúbí,
kerý Ťa, ponese, pod zelené duby, kerý Ťa, ponese, pod zelené duby.
VERZE 2
Husári, husári, pekné kone máte, husári, husári, pekné kone máte,
keď pôjdem medzi vás, keď pôjdem medzi vás, ktorého mi dáte, keď pôjdem medzi vás, keď pôjdem medzi vás, ktorého mi dáte.
Dáme ti, dáme ti, s tou belavou hrivou, dáme ti, dáme ti, s tou belavou hrivou,
bude Ťa nosievať, bude Ťa nosievať, trenčianskou dolinou, bude Ťa nosievať, bude Ťa nosievať, trenčianskou dolinou.
MÍSTO "s tou belavou hrivou" SE NĚKDY ZPÍVÁ "s tou červenou hrivou".

V Prešpurečku, na rynečku, tam vojáci verbujú,
a já pújdem, opýtám se, co ně za tringelt dajú,
a já pújdem, opýtám se, co ně za tringelt dajú.
A oni ně, povedali, že ně dajú len dukát,
škoda Tebja, múj šohajku, škoda Tebja nastokrát,
škoda Tebja, múj šohajku, škoda Tebja nastokrát.
Když sem já šel, pres ty hory, pres ty hory zelené,
stretél sem tam, švarné dívča, mělo líčka červené,
stretél sem tam, švarné dívča, mělo líčka červené.

? ...vychovali ste ma, vychovali ste ma, nebudem Vám robit.
Vychovali ste ma, ako tu jahodu,
teraz ste ma dali, teraz ste ma dali, za širokú vodu,
teraz ste ma dali, teraz ste ma dali, za širokú vodu.
Za širokú vodu, za široké more,
a teraz plačete, a teraz plačete, maměnko moje,
a teraz plačete, a teraz plačete, maměnko moje.
Tu som mamko moja, v tym dalekym kraju,
keď já Vás podumám, keď já Vás podumám, slzy mi padajú,
keď já Vás podumám, keď já Vás podumám, slzy mi padajú.

? Keby nebyl zaspal, keby nebyl zaspal,
šohaj na otavě, ej šohaj na otavě,
nebyl by si brinkal, nebyl by si brinkal,
šablú po Opavě, ej šablú po Opavě.
A já mám koníčka vraného, na štyri noženky kutého,
on mňa pěkně nosí, po studenej rosi,
a já si, sedněm si, na něho,
on mňa pěkně nosí, po studenej rosi,
a já si, sedněm si, na něho.

Běžela ovečka hore do kopečka,
aj beránek za ňú, vyskočil si na ňu,
aj beránek za ňú, vyskočil si na ňu.
Nežaluj beránku, na svoju galánku,
ona Ti uvije, věnec z marijánku,
ona Ti uvije, věnec z marijánku. ... ? Hody byly, hody budú, zabijeme kozu chudú,
hody byly, hody sú, měj mě rád ty Matysu,
hody byly, hody sú, měj mě rád ty Matysu.
Hody byly hody budú.

Francouzské pláně
Hrály píšťaly k tomu, když nesli Tě zpátky domů...

Viz soubor odkaz http://kruzek.unas.cz/s/vitajte.php,
soubory kruzek_u_nas.htm, kruzek_u_nas.doc

Orinoko
Až ráno Orinoko rozezpívá...

Hora, hora, prez nu chodník, povedajú, že su zbojník,
není su já, žiaden zbojník, žiaden zbojník,
ale su já, hojá sa, hojá sa, milej Janík,
není su já, žiaden zbojnik, žiaden zbojník,
ale su já, hojá sa, hojá sa, milej Janík.
Lipka, lipka vykopaná, čím si dívča vychovaná,
červenými, malinami, malinami,
dobre Teba, hojá sa, hojá sa, šuhaj švarný,
červenými, malinami, malinami,
dobre Tebja, hojá sa, hojá, sa šuhaj švarný.
Dievča, dievča, biely anjel, kde ja Teba, večer najdem,
najdeš Ty ma, v komorenke, v komorenke,
v malovanej, hojá sa, hojá sa, postélenke,
najdeš Ty ma, v komorenke, v komorenke,
v malovanej, hojá sa, hojá sa, postélenke.

Hora, hora, prez nu chodnýk, povedajú, že som zbojnýk,
nený som já, žiaden zbojnýk, žiaden zbojnýk,
ale som já, hojá sa, hojá sa, milej volnýk,
nený som já, žiaden zbojnýk, žiaden zbojnýk,
ale som já, hojá sa, hojá sa, milej volnýk.
Vyka, vyka, vykovaná, čím si, dívča, vychovaná,
červenými, malinami, malinami,
dobre Teba, hojá sa, hojá sa, šuhaj švarný,
červenými, malinami, malinami,
dobre Teba, hojá sa, hojá sa, šuhaj švarný.
Dievča, dievča, biely anjel, kde já Teba, večer najdem,
najdeš ty ma, v komorenke, v komorenkce,
v malovanej, hojá sa, hojá sa, postelenke,
najdeš ty ma, v komorenke, v komorenkce,
v malovanej, hojá sa, hojá sa, postelenke.

Oči černé
? Oči černé, oči ztuhlé, rád bych s vámi, ležel v truhle,
třeba támhle, nebo tuhle.
Melodie ruská, viz Rebrov, slova Karel Martiě ?, zpíval to v Onyxu 24.8.2007.

Písnička, kde mladík chlácholí rodiče, aby mu nebránili v činnosti,
že si také užívali, dokud byli mladí.
V jedné sloce se obtací k maměnce, ve druhé k tatíčkovi.
Zpíval to asi Karel Martiš v Onyxu 24.8.2007.

Další Karlovy novinky ze dne 24.8.2007.

Prečo sa Ty za mnú vláčíš, keď ma ani neopáčíš,
ani večer ani ráno, aký si Ty sprostý Jano,
ani večer ani ráno, aký si Ty sprostá Jano.
Místo "sprostý Jano" může být na závěr "sprostá Jano".

Prečo sa Ty za mnú vláčíš, keď ma ani neopáčíš,
"vláčiš", "neopáčiš", může být asi krátce.

VERZE 1
Tam okolo Levoči, tam sa voda točí, tam okolo Levoči, tam sa voda točí,
která nemá frajíra, která nemá frajíra, která nemá frajíra, ať tam do ní skočí,
která nemá frajíra, která nemá frajíra, která nemá frajíra, ať tam do ní skočí.
Aj co by já, co by já, do vody skakála, aj co by já, co by já, do vody skakála,
pre jedného beďára, pre jedného beďára, pre jedného somára, život utrácala,
pre jedného beďára, pre jedného beďára, pre jedného somára, život utrácala.
Místo "beďára" může být "beťára", viz verze 2.
Na konci obou částí poslední sloky může být místo slova "beďára" slovo "somára". VERZE 2
*** Tam okolo Levoči, tam še voda tóči, tam okolo Levoči, tam še voda tóči,
kerá němá frajíra, kerá němá frajíra, kerá němá frajíra, něch tam do něj skóči,
kerá němá frajíra, kerá němá frajíra, kerá němá frajíra, něch tam do něj skóči,
Aj čo bych já, čo bych já, do vody skakála, aj čo bych já, čo bych já, do vody skakála,
pre jedného beťára, pre jedného beťára, pre jedného beťára, život utrácala,
pre jedného beťára, pre jedného beťára, pre jedného beťára, život utrácala.

Hospůdko známá na návsi za můstkem,
kam chodil táta na trumpetu hrát,
s harmonikou šel bych hned zazpívat si,
písničky které já měl tolik rád.

Další písničky z WWW adresy:
www.infovek.sk/predmety/biologia/projekty/strom/3kolo/vlk.pdf+Co+je+to+za+hora,+hora+bez+javora&hl=cs&ct=clnk&cd=3&gl=cz&ie=UTF-8&inlang=pl
Infovek.sk - Farkáš Zoltán

* Co je to za hora, hora bez javora,
místo "nemajú proč plakat, její černé oči,"
se může zpívat
"nemajú proč plakat, jeho černé oči."
nebo
"nemajú proč plakat, moje černé oči."

* Svitaj, Bože, svitaj, aby skoro den byl,
Může se zpívat "Svítaj, Bože, svítaj...".
Může se zpívat "...aby nový den byl...".
Místo "majú" v části textu "majú obrovnané"
může být jiné slovo "... obrovnané".

* Svitaj, Bože, svitaj, aby skoro den byl,
Verze 2 (možných několik změn v první i druhé verzi):
* Svítaj, Bože, svítaj, aby skoro den byl,
nech sa já podívám, v kterém domě sem byl, v kterém domě sem byl.
Byl sem já v domečku, majú tam cérečku,
majú obrovnané, červenú hlinečkú, červenú hlinečkú.
Červenú hlinečkú, zalíčené vápnem,
okénko zastřené, cinobrovým šátkem, cinobrovým šátkem.
Okénko zastřené, pěkně malované,
nechoď tam šuhajku, je tam čarované, je tam čarované.
NĚKDY SE ZPÍVAJÍ JEN PRVNÍ DVĚ SLOKY.

* U muziky su já chlap, doma koně žerú žlab,
Někdy se zpívá poslení sloka jako první:
Husárovi dobre je, nic nerobí jen pije,
štyry groše na den má, eště z teho milej dá, štyry groše na den má, eště z teho milej dá.

Písnička, kde se zpívá, že jde šohaj za frajárkou,
aby mu nezavřela dveře,
a pak cca frajárka za šohajkem, tak aby jí zase on nezavřel dveře.

Kouzelná Morava
Zpívá Šohajka z Dolních Bojanovic.
...kde kníže Svatopluk synům svým na prutech ukázal...
...Zas budou šohaji líbezní verbovat do rána...
krajinou na křídlech, piesnička letí,
Moravo Ty země líbezná, tvoje jsme děti.

Čí že ste husličky čie, kdo Vás tu zanechal,
čí že ste husličky čie, kdo Vás tu zanechal,
na trávě poválané, na trávě poválané, u paty orecha.
A kdože tu trávu tak zválal, a modré fialy,
a kdože tu trávu tak zválal, a modré fialy,
že ste husličky samé, že ste husličky samé, na světě zostali.
A kerý tu muzikant usnul, co sa mu přišlo zdát,
kerý tu muzikant usnul, co sa mu přišlo zdát,
co sa mu v noci zdálo, Bože co sa mu enem zdálo, že už vjac nechtěl hrát.
Zahrajte husličky samy, zahrajte zvesela,
až s tá bude trápit, až s tá bude trápit, kerá ho nechtěla.

*** ? Nepij, Jano, nepij vodu, voda je Ti jen na škodu,
napij sa Ty radši vína, to je dobrá medicína,
napij sa Ty radši vína, to je dobrá medicína.
...
Prečo sa Ty za mnú vláčíš, keď ma ani neobáčíš,
ani večer ani ráno, jaký si Ty sprostý Jano,
ani večer ani ráno, jaká si Ty sprostá Jano.
Šla Anička do hájíčka, uščípla ju jaštěrička,
uščípla ju mezi nohy, už sa jí to nezahojí,
uščípla ju mezi nohy, už sa jí to nezahojí.

** Červené jablčko, na dlani mám, komu ťa jablčko, komu ťa dám,
...
šijte mně, maměnko, drobný kabát, lebo ja nemožem, v noci spávat.

Luboš Holý:
Co sa ně stalo, v pondělí ráno
Varianta:
Co sa ně zdálo, v pondělí ráno

V širém poli léščina
Oprava:
V širém poli lésčina

Okolo Seče vodyčka teče
Oprava:
Okolo seče vodyčka teče

Mezi horama, lúčka zelená, mezi horama, lúčka zelená,
zabili Janka, Janíčka Janka, místo jelena,
zabili Janka, Janíčka Janka, místo jelena.
Keď ho zabili, zamordovali, keď ho zabili, zamordovali,
na jeho hrobě, v samučkej hlavě, kríž postavili,
na jeho hrobě, v samučkej hlavě, kríž postavili.
Ej krížu krížu, ukrižovaný, ej krížu krížu, ukrižovaný,
zde leží Janík, Janíček Janík, zamordovaný,
zde leží Janík, Janíček Janík, zamordovaný.

* ? Hněvala sa, moja mati, že já chodím za děvčaty
Opravit celý text.
Opravy byly provedeny na Webu i v souborech pro tisk (seznam i texty), ještě netištěno.
Druhá sloka může být jinak.
* ? Hněvala sa, moja máti, že já chodím, za děvčaty,
nehněvaj sa, moja stará máti, veď za Těbú, chodievali taky, voľakedy dávno,
nehněvaj sa, moja stará máti, veď za Těbú, chodievali taky, voľakedy dávno.
Starali sa, múj tatíček, co bude piť, múj koníček,
nestaraj sa, múj starý tatíčku, donese mu, vína ve džbánečku, moja frajeročka,
nestaraj sa, múj starý tatíčku, donese mu, vína ve džbánečku, moja frajeročka.

Místo "* ? Budil som Ťa budil, nechcelas hore vstať, ej, nechcelas hore vstať,
" "* ? Budel som Ťa, budel, nechcelas hore vstať, ej, nechcelas hore vstať,
" plus opravena interpunkce (přidána čárka za "budel" a za "povedala si mi".
" OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO. Druhá sloka:
Poščaj ně, má milá, téj svojéj laterně, ej, téj svojéj laterně,
nech si já, posvítím, na Tvé očka černé, ej, na Tvé očka černé.
Na okně sirka, křemeň, ocilka,
zakřesaj, šohajku, a poď podívaj sa, ej, a poď podívaj sa,
zakřesaj, šohajku, a poď podívaj sa, ej, a poď podívaj sa.

Já su šohaj z Debrecína
Jožka Černý, CD Na pěknú notečku.

Keď sem na koníčka sedal
Jožka Černý, CD Na pěknú notečku.

Kreše mlynár, kreše kameň
Jožka Černý, CD Mikulecká dědina.

Našel sem oríšek, mezi vinohrady
Jožka Černý, CD Mikulecká dědina.

Další písničky z Jožka Černý, CD Na pěknú notečku, Mikulecká dědina

Další písníčky z dalších CDček.

Opravy a úpravy textů dle CDček, vždy zvážit konkrétní případ.

Kohútku jarabí
Místo "...nechoď do zahrady..."
se většinou nebo někdy zpívá
"...nekutaj zahrady...".
Místo "...do takej zahrady, kde panny chovajú..."
se většinou nebo někdy zpívá
"...v kyjovském kostele, kde panny klekajú...".

* Jede šohaj z Vídňa, má koníčka šimla,
Místo "na něm podkověnky" se zpívá
"na něm reťazenky".

** Na Smíchově o pouti, na rynku, potkal voják rozmilou Márinku,
zeptal se jí z vesela, jestli by ho nechtěla, že byl jako malovaný, řekla celá zardělá.
Za vodou, za vodou, před Vejtoňskou hospodou, až vyjde měsíček, dám ti z lásky tisíc hubiček,
za vodou, za vodou, před Vejtoňskou hospodou, až vyjde měsíček, dám ti tisíc hubiček.
Z večera na Vejtoni, u vody, chodil voják okolo hospody,
měsíční když vzešel jas, zavolal ho dívčí hlas, a tak poznal že ta světská, láska není žádnej špás.
Za vodou, za vodou, před Vejtoňskou hospodou, až vyjde měsíček, dám ti z lásky tisíc hubiček,
za vodou, za vodou, před Vejtoňskou hospodou, až vyjde měsíček, dám ti tisíc hubiček.
Voják nikdy netuší, neví dnes, nebude-li zítra spát v poli kdes,
milé musí sbohem dát, s regimentem pryč se brát, a na její sladké sliby, jenom v dáli vzpomínat.
Za vodou, za vodou, před Vejtoňskou hospodou, až vyjde měsíček, dám ti z lásky tisíc hubiček,
za vodou, za vodou, před Vejtoňskou hospodou, až vyjde měsíček, dám ti tisíc hubiček.
VIZ TÉŽ "Za vodou, za vodou, před Vejtoňskou hospodou".

Když Jeník s malou Mařenkou do školy chodili, a tam v těch malých lavičkách spolu sedávali.
To byl, to byl, to byl ten krásný čas, a ten, a ten, se nenavrátí zas,
to byl, to byl, to byl ten krásný svět, a ten, a ten, se nenavrátí zpět.
Později zase v zahrádce trhali kytičky, a Jeník malou Andulku štípal do tvářičky.
To byl, to byl, to byl ten krásný čas, a ten, a ten, se nenavrátí zas,
to byl, to byl, to byl ten krásný svět, a ten, a ten, se nenavrátí zpět.
Za krásných letních večerů pospolu sedali, a přerozkošný ptactva zpěv v lese poslouchali.
To byl, to byl, to byl ten krásný čas, a ten, a ten, se nenavrátí zas,
to byl, to byl, to byl ten krásný svět, a ten, a ten, se nenavrátí zpět.
Tam vyznal již Jeníček Anduličce lásku svou, a ona mu zas slíbila, já budu věčně Tvou.
To byl, to byl, to byl ten krásný čas, a ten, a ten, se nenavrátí zas,
to byl, to byl, to byl ten krásný svět, a ten, a ten, se nenavrátí zpět.

Já sem šohaj z Hodonína

Když zradila mě láska má, a já jsem zůstal sám,
a chtěl jsem znát, proč častokrát, je láska krutá k nám,
snad Maria mě pomůže, snad dá mě víru žít,
a do kaple, tam v stínu hor, já rozhod jsem se jít.
Patronko Bavariae, modlitbu posílám,
rozhoď svůj plášť hvězdnatý, na celou naši zem,
když naděj mě opouští, já nevím kudy kam,
patronko Bavariae, pod ochranu mě vem.
Já madoně jsem položil, svůj osud na oltář,
snad poradí, snad pohladí, mou duši a mou tvář,
mě naděje se vrátila, vždyť stojí za to žít,
teď posílám dík nebesům, vím, kterou cestou jít.
Patronko Bavariae, modlitbu posílám,
rozhoď svůj plášť hvězdnatý, na celou naši zem,
když naděj mě opouští, já nevím kudy kam,
patronko Bavariae, pod ochranu mě vem.
TATO PÍSNIČKA MÁ NÁZEV "Patronka Bavariae"

* S pánem Bohem, moje milá, zdráva buď,
nikdy už Tě, nepřivinu, na svou hruď,
jeden voják, na tom světě, ztratí se jak nic,
zítra za mne, jiný zlíbá, Tvoji líc.
Až já půjdu, do nebe, vzpomenu si na Tebe,
vzpomenu si, že jsi byla, má panenka, roztomilá,
před branou, až budu stát, andělé mi budou hrát,
a já budu, na Tebe jen, má panenko, vzpomínat.
Děkuji Ti, má panenko, na stokrát,
že jsi mne tak, naučila, milovat,
nehněvej se, jestli se už, nikdy nevrátím,
jestli ti Tvou, věrnou lásku, nesplatím.
Až já půjdu, do nebe, vzpomenu si na Tebe,
vzpomenu si, že jsi byla, má panenka, roztomilá,
před branou, až budu stát, andělé mi budou hrát,
a já budu, na Tebe jen, má panenko, vzpomínat.
Pomodli se, za mou duši, v kostele,
a pak si jdi, zatancovat, vesele,
zapomeň na, sliby lásky, které jsem ti dal,
když jsem tebe, má panenko, miloval.
Až já půjdu, do nebe, vzpomenu si na Tebe,
vzpomenu si, že jsi byla, má panenka, roztomilá,
před branou, až budu stát, andělé mi budou hrát,
a já budu, na Tebe jen, má panenko, vzpomínat.
TATO PÍSNIČKA MÁ NÁZEV "Až já půjdu do nebe"

* Kdo se, kdo se, kdo se flinká, dobře, dobře, dobře spinká,
nikam se, nikam se, nikam se nežene,
když je, když je, když je třeba, kousek, kousek, kousek chleba,
vždycky se, vždycky se, no ale, vždycky se sežene.
Práce špiní, proto se jí vyhejbám,
a svejm ručkám boubelatejm, domlouvám.
Ručičky, nebojte se, vy makat nebudete,
však vy se práci, však vy se práci, vyhnout dovedete,
co byste z toho měly, i kdyby jste se dřely,
nakonec byste, nakonec byste, ještě zdřevěněly.
Nutno ještě podotknouti, ať si maká, kdo vás nutí.
Ručičky, nebojte se, vy makat nebudete,
však vy se práci, však vy se práci, vyhnout dovedete,
Práce špiní, proto se jí vyhejbám,
a svejm ručkám boubelatejm, domlouvám.
Ručičky, nebojte se, vy makat nebudete,
však vy se práci, však vy se práci, vyhnout dovedete,
co byste z toho měly, i kdyby jste se dřely,
nakonec byste, nakonec byste, ještě zdřevěněly.
TATO PÍSNIČKA MÁ NÁZEV "Žižkovská píseň práce".

VERZE 1
* Točte se, pardálové, točte se pěkně do kola,
vždyť vám přece zahraje, ta naše kapela.
V tom pražským údolíčku, stojí tam prima březinka,
chodějí tam tancovat ,z blízka i z daleka.
Já jsem tam taky byla, pardála jsem tam sbalila,
a když bylo k půlnoci, roha jsem mu vzala,
ale on mě dohonil, ránu mi do drdolu dal,
já volala o pomoc, policajt ho sebral.
A jak ho spakovali, do lochu ho hnedle dali,
za ránu do drdolu, pět dnů napařili,
kohoutek zakokrhal, slepička snesla vajíčko,
vstávej, ty můj pardále, nesu ti kafíčko.
Každej pardál chytrej je, ten nehazarduje s vděkem,
vždyť pardála v úctě má, i strážník s pendrekem,
kdo hodně moc tancuje, a muzice dobře platí,
toho jistě do nebe, přijmou všichni svatí.
Lepší se pootočit, pěkně za sebou jak myši,
než v klášteře být bábou, starou abatyší.


VERZE 2
Točte se, pardálové, točte se pěkně do kola,
vždyť vám přeci zahraje, ta naše kapela.
Peníze, peníze, pro mě nic neplatíte,
jenom vás dostanu, a už se utratíte.
Že celý svět se točí, řekli nám už učencové,
tak proč nemaj se točit, taky pardálové.
Peníze, peníze, ať železné, tak zlaté,
točí se proto jen, že jsou všecky kulaté.
Točte se, pardálové, každý den pěkně vesele,
v točení se zastavte, až za tři neděle.
Peníze, peníze, ty se vydělaj lehce,
mnohá jich tolik má, že je už ani nechce.
Točte se, pardálové, život je tuze moc krátký,
kdo natáhne bačkory, nepřijde víc zpátky.
Peníze, peníze, stejně jak hezké ženy,
nemají po smrti, už ani halíř ceny.
VIZ TÉŽ "Za vodou, za vodou, před Vejtoňskou hospodou".

*** ? Lásko, Bože lásko, kdě ťa ludé berú,
místo "nejedna panenka, pro ňu by chodila" se zpívá
místo "nejedna panenka, hlavu by sklonila".

* Keby stě to, moja mamko, věděli, věděli,
Oprava: místu "moja mamko" dát "mamko moja".

Nevydávaj sa Ty dívča eště, lepší je panence než nevěstě.
Jožka Černý, CD Mikulecká dědina.

Když jsme šli na hody bylo nás jedenáct,
když sme šli z hodů dom,chyboval jeden z nás.

Tmavá noc, tmavá noc, synečka sužuje,
dyž on noc po noci, doma nenocuje.
Darmo ty, synečku, darmo ty k nám chodíš,
eště nadaremněj, kamarády vodíš.
Oj, žito, žito, oves, pohanka, ošidila mě moja galánka,
ošidila mě a já ju více, bude banovat štyry měsíce.

VERZE 1
Keď sem já byl, osnáct ročků, mládenec, vyzval jsem já, švarné dívča, na tanec,
tancuj se mnú moja milá, však nebudeš žena moja, duša má,
tancuj se mnú moja milá, však nebudeš žena moja, duša má.
Počkaj milá, urobím ti, taký špás, až Ty půjdeš, se svým milým, na sobáš,
vezmem život jemu Tebě, naposledy aj sám sebě, duša má,
vezmem život jemu Tebě, naposledy aj sám sebě, duša má.

VERZE 2
Keď som já bol, osnáct ročků, mládenec, požádal sem, švarné dívča, o tanec,
tancuj se mnú duša moja, šak nebudeš žena moja, u hája,
tancuj se mnú duša moja, šak nebudeš žena moja, u hája.
Počkaj milá, udělám ti, taký špás, až Ty půjdeš, se svým milým, na sobáš,
veznem život jemu, Tobě, naposledy aj sám sobě, u hája,
veznem život jemu, Tobě, naposledy aj sám sobě, u hája.
VIZ TÉŽ "Počkaj milá, urobím ti, taký špás".

Co děláš, co robíš, moja frajárečko, moja frajárečko,
já stojím pod oknem, ťukám na skélečko, ťukám na skélečko.
Otevři, mě milá, lebo je mě zima, lebo je mě zima,
já jsem si zapoměl, halénečku doma, halénečku doma.
Zapoměl, zapoměl, alebo ju nemáš, alebo ju nemáš,
špatný si synečku, špatný jsi hospodář, špatný jsi hospodář.

Vrť sa dívča, vrť sa, já sa budu dívat,
bude-li to pěkné, budu k vám chodívat, bude-li to pěkné, budu k vám chodívat.
Tancuj dívča, tancuj, vytancuj sa se mnú,
zakád mňa husare, na vojnu nevezmú, zakád mňa husare, na vojnu nevezmú.
Já sem sa, vrtěla, Ty sas na mňa díval,
a to bylo pěkné, Tys k nám nechodíval, a to bylo pěkné, Tys k nám nechodíval.

VERZE 1
Šohajíčku čí si, velice pěkný si,
a já bych Ťa chtěla, treba chudobný si, a já bych Ťa chtěla, treba chudobný si.
Šohaj ledačina, s modrýma očima,
a já bych pro něho, Dunaj preskočila, a já bych pro něho, Dunaj preskočila.
Dunaj Dunaj, Dunaj, aj to širé more,
pro Tebja šohajku, potěšení moje, pro Tebja šohajku, potěšení moje.

VERZE 2
Šohajíčku čí si, velice pěkný si, mosel sas narodit, keď ty růže kvitly.
Keď sas Ty narodil, moselo pršávat, mosela na Tebja, rosenka padávat.

* Ešče byly štyry týdně do hodú, už mně milá zakázala pít vodu,
Místo "napij sa Ty rači vínka z pohára" se zpívá
"a já pijem dobré víno z pohára".
Udělat to jako opravu a uvést nynější text jako druhou verzi.

* ? Aj, vy páni, zemanové, proste Pannu Mariu,
První verze (druhá a třetí verze viz soušasná první a druhá verze):
* ? Aj, vy páni, zemanové, proste Pannu Mariu,
aby Pán Bůh, ochraňoval, tu moravskú krajinu,
zemané sa modlili, šablenky si brúsili, do boja sa chystali,
zemané sa modlili, šablenky si brúsili, do boja sa chystali.
Oheň hoří, dým sa valí, Turek ide krajinú,
chystajú sa, chlapci smělí, chystajú sa na vojnu,
šable si připínajú, na koně vysedajú, Matku Boží vzývajú,
šable si připínajú, na koně vysedajú, Matku Boží vzývajú.

S Pánem Bohem, iděm od vás,
"neublížil som" nebo "neublížil sem",
nebo je možné obojí, dvě varianty?

VERZE 1 - SOUČASNÁ, ALE NEPŘESNÁ
Co sa stalo kdysi, v tem strážnickém lesi,
zabili tam, myslivečka, vracovští raubčíci, zabili tam, myslivečka, vracovští raubčíci.
Zabil ho tam jeden, Glava ho menujem,
ten Jurikl, ten to vznikl, ten to propověděl, ten Jurikl, ten to vznikl, ten to propověděl.
MÍSTO "myslivečka" SE NĚKDY ZPÍVÁ "šohajíčka".
MÍSTO "raubčíci" SE NĚKDY ZPÍVÁ "raubšíci".
MÍSTO "ten to vznikl" SE NĚKDY ZPÍVÁ "ten to spikl".
MÍSTO "Glava" SE NĚKDY ZPÍVÁ "Jagár".
MÍSTO "Jurikl" SE NĚKDY ZPÍVÁ "Urnikl", "Urnykl", "Jurnikl" NEBO "Jurnykl".
MÍSTO "Glava" SE NĚKDY ZPÍVÁ "Jagár".

VERZE 2 - PÚVODNÍ
Co sa stalo kdysi, v tem strážnickém lesi,
zabili tam, myslivečka, vracovští raubšíci, zabili tam, myslivečka, vracovští raubšíci.
Zabil ho tam jeden, Matura ho menujem,
ten unikl, ten to spikl, ten to propověděl, ten unikl, ten to spikl, ten to propověděl.

? V šírém poli hruška stojí, vršek se jí zelená,
pod ní stojí, můj kůň vraný, sedlala ho má milá,
pod ní stojí, můj kůň vraný, sedlala ho má milá.
Můj koniček ryzovraný, na něm pěkná čabraka,
s Pánem Bohem, ostávajte, vy kyjovské děvčata,
s Pánem Bohem, ostávajte, vy kyjovské děvčata.
Druhá verze:
? Stojí hruška v širém poli, vršek se jí zelená,
pod ní se pase kůň vraný, pase ho tam má milá,
pod ní se pase kůň vraný, pase ho tam má milá.
Proč má milá dnes pasete, z večera do rána,
kam můj milý pojedete, já pojedu s Váma,
kam můj milý pojedete, já pojedu s Váma.
O já pojedu daleko, přes vody hluboké,
kéž bych byl nikdy nepoznal, panny černooké,
kéž bych byl nikdy nepoznal, panny černooké.

Ešče byly štyry týdně do hodú, už mně milá zakázala pít vodu,
Druhá sloka je asi jinak, nebo jiná verze či varianta,
viz též "Robila sem u murárú robila", druhá sloka.

*? Robila sem u murárú robila, praný písek aj vodičku nosila,
praný písek, šej háj, aj vodičku, aj vodu, ztratila sem u murárú svobodu,
praný písek, šej háj, aj vodičku, aj vodu, ztratila sem u murárú svobodu.
Ešče byly štyry týdně do hodú, už mně milá zakázala pít vodu,
napij sa Ty radši, dobré vínko z pohára, přenocuj tu švarný šohaj do rána,
napij sa Ty radši, dobré vínko z pohára, přenocuj tu švarný šohaj do rána.
Místo "Robila som" se může zpívat "Robila sem".
Viz též "Ešče byly štyry týdně do hodú".
Do písničky "Ešče byly štyry týdně do hodú" dát viz též
"Robila sem u murárú robila".

Písničky z www.lidovepisne.cz

Pri trenčanskej bráně, stoja koně vrané,
Místo "Moravská krajina" se může zpívat "Slovenská krajina" nebo
naopak základní verze se "Slovenská krajina" a
místo "Slovenská krajina" se může zpívat "Moravská krajina".
Místo "aby nezhynula moravská krajina" se zpívá
"aby bola šťastná slovenská krajina".
Udělat korekci podle CD "Pozdrav zo Slovenska".

Zpěvnik coutry (country&western, western, tramspých) písniček nebo
coutry (country&western, western, trampský) zpěvnik.
Nejznámější písničky.
Zatím alespoň na Internet.

Kdybych byla, jak já nejsu, bohatá, kúpila bych si já reťaz ze zlata,
Verze 2:
Kdybych byla, jak já nejsu, bohatá, koupila bych si já řetěz ze zlata,
privázala bych si k němu milého, abych sa já nedostala od něho,
privázala bych si k němu milého, abych sa já nedostala od něho.
Kdybych byla jak ta húska divoká, vyletěla bych si nad kraj zvysoka,
podívala bych sa dolů aj svýma očima, jestli mně tam nechodívá s jinýma,
podívala bych sa dolů aj svýma očima, jestli mně tam nechodívá s jinýma.
Tobě dobře, Tobě dobře, a mně zle, Tobě líčka červenajú a mně ne,
Tobě roste za klobúčkem, heja, hoj, tulipán,
a mně plače v kolébošu mladý pán,
Tobě roste za klobúčkem, heja, hoj, rozmarýn,
a mně plače v kolébošu mladý syn.

Jan Nedvěd: U našeho mlýna, velká hlubočina.
Jeho verze.
Existuje?
Má to jiná slova, možná už na začátku, tedy v názvu.

Nad Břeclavú zasvítilo slunéčko,
mojej milej zabolelo srdéčko,
počkaj, milá, zabolí Ťa eště raz,
ja keď Ty mňa neuvidíš nikdy viac,
počkaj, milá, zabolí Ťa eště raz,
ja keď Ty mňa neuvidíš nikdy viac.
Nebudu sa teho roku ženiti,
radši budu jagárčepku nositi,
jagárčepku, ligotavé kosárky,
co sem dostal, od svej milej frajárky,
jagárčepku, ligotavé kosárky,
co sem dostal, od svej milej frajárky.

? Žal, žal, žal mi je,
žádný neví co mi je,
snád sa mně to mé srdénko,
žalem pomine.
Na jednej fare,
šohajek ore,
vyorává zelinečku,
daj ni ju, Bože.
Zelinko malá,
kebych Ťa znala,
já bych sobě švarným chlapcom,
čarovať dala,
já bych sobě švarným chlapcom,
čarovať dala.

Sedělo dívča, sedělo dívča, v tráve zelenej, v tráve zelenej,
vilo pérečko, vilo pérečko, z růže červenej, z růže červenej.
Až ho uvije, až ho uvije, komu že ho dá, komu že ho dá,
Tebje šohajku, Tebje šohajku, že Ťa rádo má, že Ťa rádo má.

*** Eště si já, eště si já, pohár vínka zaplatím
VERZE 3:
*** Eště si já, eště si já, pohár vínka zaplatím,
potom sa já, potom sa já, k mojej milej navrátím,
od večera do rána, muzika nám vyhrává,
a já pijem, pijem, pijem, dobré vínko z pohára,
od večera do rána, muzika nám vyhrává,
a já pijem, pijem, pijem, dobré vínko z pohára.
Eště si já, eště si já, pohár vínka vypijem,
potom sa já, potom sa já, o svú milú pobijem,
potom pújdem na pána, co s náma zle nakláda,
a my pijme, pijme, pijme, dobré vínko z pohára,
potom pújdem na pána, co s náma zle nakláda,
a my pijme, pijme, pijme, dobré vínko z pohára.

? Kdybych věděl, kde zahynu, zapálil bych tu dědinu
Kdybych věděl, kde zahynu,
zapálil bych tu dědinu, ej, zapálil bych tu dědinu.
Zapálil bych, od kostela, aby milá nezhorela, ej, aby milá nezhorela.

Nad Myjavú jsou dvě hvězdy jasné, u súsedú majú dívča krásné,
keď ho vidím, mosím horekovať, su chudbný, nesmím ho milovat,
keď ho vidím, mosím horekovať, su chudbný, nesmím ho milovat.
Načs ňa, Bože, chudobného stvoril, proč sem sa já v chudobě narodil,
nemám srdce, enom to jediné, keď ho ztratím, nebudu mět iné,
nemám srdce, enom to jediné, keď ho ztratím, nebudu mět iné.
Věje větr malú fujavičku, a já pújdem milej k okénečku,
staň, má milá, spíš-li, polahúčku, povíme si, slovo na rozlúčku,
staň, má milá, spíš-li, polahúčku, povíme si, slovo na rozlúčku.
NĚKDY SE NEZPÍVÁ DRUHÁ SLOKA.
MÍSTO "a já pújdem milej k okénečku" SE NĚKDY ZPÍVÁ "já chodím od okna k okénečku".

Následuje směs písniček
Ej na Vrbavcách hudy hudú,...
ej je tam dívča rychtárové,...
do tanca ho neberů.
Ej muselas mne mojá milá,
...
ej, moselas mně do vínečka,
ej, cosi čarovného dát.

Všeci Veličané, ...
...
bylo by nás hanba, byla by nás hanba,
kdyby nás dohráli, kdyby nás dohráli.
Oni sú z městečka, oni sú z městečka,
a my len z dědiny, a my len z dědiny,
bylo by nás hanba, bylo by nás hanba,
keby nás pobili, ej, keby nás pobili.

Horú plavala, píseň pásala, ...
Zaplať mně milý za tú robotu,
co sem dělala v pátek v sobotu.

Javorník, Javorník...
Konec směsi.

Chvála Bohu, že sem sa narodil,
že sem svojích mladých roků užil,
měl se v světě ty jedny jediné,
odešli mě, nebudu mět iné.
Rozspomeň sa, ó člověče, na to,
že nic nejsi, len popel a blato,
keď Ti prijdě, na súd Boha Pána,
nepomože Ti výmluva žádná.
Kedy nebe za peníze bylo,
málo by tam chuďáků pobylo,
ale nebe za peníze není,
tam je chuďák, císárovi rovný.

Zpívá Luboš Holý
...
lepší tolar krčmárovi, než
lepší sklénka slivovice, než na hrobě čtyry svíce...
...

Spi andílku spi (?)
Spi andílku spi, zavři očka svý
Pán Bůh bude s Tebou spáti,
...kolébati.

Tohle je asi verze 2 jedné písničky, která už je ve zpěvníku:
Ve Strážnici, muzikanti hráli,
švarné dívča, tam si namlúvali,
počkajte vy, muzikanti málo,
já vám povím, co sa mně dnes zdálo,
počkajte vy, muzikanti málo,
já vám povím, co sa mně dnes zdálo.
Šel sem k milej, ona eště spala,
budil sem ju, aby hore vstala,
budil sem ju, na obě dvě líčka,
stávaj hore, sivá holubička,
budil sem ju, na obě dvě líčka,
stávaj hore, sivá holubička.

Když sem já šel, přes ty hory, přes ty hory zelené,
potkal sem tam, svárné dívča, mělo líčka červené.
Já sem sa jí, počal pýtat, odkáď milá, odkáď si,
ej, a ona mně, povídala, že je smutná jakási.

Šly děvčata, na červené, jahody,
nechtěly dát, šohajkovi, pit vody,
lež mu daly, dobré vínko, z pohára,
prenocuj tu, švárný šohaj, do rána,
lež mu daly, dobré vínko, z pohára,
prenocuj tu, švárný šohaj do rána.

Plus další písničky z Karlových CDček.

Sotva se narodíš, už ti koně kovou, sotva se narodíš, už ti koně kovou,
šavli ti chystají ocelovou, šavli ti chystají ocelovou,
ocelovou, bez parády,
co kmáni dostávaj u armády, co kmáni dostávaj u armády,
Sotva se narodíš, už si verbíř píše, sotva se narodíš, už si verbíř píše,
že nejsi ze zámku, ale z chýše, že nejsi ze zámku, ale z chýše,
ale z chýše pod horama,
těžko se vyplácet šesťákama, těžko se vyplácet šesťákama.
Sotva se narodíš, už ti kulku lijou, sotva se narodíš, už ti kulku lijou,
kdo střelí dřív, toho nezabijou, kdo střelí dřív, toho nezabijou,
nezabijou, a pak možná,
jakej maj mrzáci život, pozná, jakej maj mrzáci život, pozná.
Sotva se narodíš, už ti šijou kabát, sotva se narodíš, už ti šijou kabát,
kterej si voblíkneš jednou-dvakrát, kterej si voblíkneš jednou-dvakrát,
jednou-dvakrát, naposledy,
zelený sukno je zkrvavený, zelený sukno je zkrvavený.
Kdejakej generál, kdejakej kaprál, kdejakej generál, kdejakej kaprál,
s flintama lidi by do pole hnal, s flintama lidi by do pole hnal,
do pole hnal proti sobě,
komu jsou metály platný v hrobě, komu jsou metály platný v hrobě?

** V Zarazicách krajní dům, v Zarazicách krajní dům, měl sem já tam frajárečku, Bože můj,
v Zarazicách krajní dům, měl sem já tam frajárečku, Bože můj.
Kdyby mně ju chtěli dát, kdyby mně ju chtěli dát, veděl bych ju, ach můj Bože, milovat,
kdyby mně ju chtěli dát, veděl bych ju, ach můj Bože, milovat.
Ve dně bych ju šanoval, ve dně bych ju šanoval, ale v noci, ach můj Bože, miloval,
ve dně bych ju šanoval, ale v noci, ach můj Bože, miloval.
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

Verze 1:
** ? Keď som si, som si, na dolnom konci, nabrúsil som si, kosu,
keď som si, som si, na dolnom konci, nabrúsil som si, kosu,
ej, ta kosa veru dobre kosí, ej, má milá dobré vínko nosí,
ej, ta kosa veru dobre kosí, ej, má milá dobré vínko nosí. Verze 1, první sloka - OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.
Druhá sloka, přidat:
Keď som si, som si, na hornom konci, nabrúsil som si, kosu,
keď som si, som si, na hornom konci, nabrúsil som si, kosu,
ej, ta kosa veru dobre kosí, ej, má milá dobré vínko nosí,
ej, ta kosa veru dobre kosí, ej, má milá dobré vínko nosí.
Verze 2:
** ? Na dolnom konci, na hornom konci, nabrúsil som si, kosu,
na dolnom konci, na hornom konci, nabrúsil som si, kosu.
je to pravda, jsi jak hnízdo vosí, a já jsem ten, koho ty vosy kosí,
je to pravda, jsi jak hnízdo vosí, a já jsem ten, koho ty vosy kosí.
Tohle ženění, to je vězení, nad které horší, není,
z vězení pomůže, máma tatíček, od ženy nemůže, leda sám Pánbíček.
je to pravda, jsi jak hnízdo vosí, a já jsem ten, koho ty vosy kosí,
je to pravda, jsi jak hnízdo vosí, a já jsem ten, koho ty vosy kosí.
Verze 2 - OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

Zasala som, bazaličku, zasala, keď sa naša, věrná láska, začala
VIZ "Zasela sem, bazaličku, zasela, keď sa naša, věrná láska, začala".

Zasela sem, bazaličku, zasela, keď sa naša, věrná láska, začala,
a eště ta, bazalička, nevzešla, už sa naša, věrná láska, rozešla,
a eště ta, bazalička, nevzešla, už sa naša, věrná láska, rozešla.
Škoda šohaj, škoda Tvojej, svobody, co zapadá, do Dunajka, do vody,
co sa stalo, tejto noci, nového, zabili tam, ach můj Bože, milého,
co sa stalo, tejto noci, nového, zabili tam, ach můj Bože, milého.
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

SOTVA SE NARODÍŠ - HOP TROP
Viz Country rádio.

Udělat znovu celkové korektury,
já podle poslechu, například podle Karlových i jiných CD, kazet, desek...
externisté, Karel Martiš, Peťa Zugárek, profesor Dušan Holý apod.

Nabídnout zpěvník hotelům, restauracím apod.,
na prodej i pro hosty pro zpívání.

Zařadit koledy.

+ Starala sa, mamka má, kde mi Pán Boh, miesto dá,
na myjavském, cintoríčku, tam já budem, ostávat.
Tam já budem, ostávat, muzika mi, bude hrát,
všeci moji, kamaráti, mi tam prídú, zazpievat.
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.
Obsah (seznam):
Tohle rozdělit do dvou řádků, dát tam celý název písničky:
+ Ej, starala sa, mamka má - VIZ "Starala sa, mamka má"
a dát na spávné místo v pořadí v seznamu i v textech,
opravit číslo stránky,

Znovu prohlédnout interpunkci,
přidat nebo ubrat tak, aby souhlasila s frázováním.
Zapojit do toho Karla.

Malý zpěvník lidovek, 100 nej písniček.

Řešit to, jak mají lidé při zpívání s combálkou rychle danou písnčku najít:
- ukazovat číslo písničky nebo číslo stránky
- pořadí, ve kterém hraje cimbálka, je stejné, jako pořadí písniček v obsahu nebo ve zpěvníku
- malý zpěvník
- malý seznam (obsah)

Opatřit si nahrávky Radio Valc, přes Líbu, s tím, že jsou jen pro mne.

Před prvním vydáník zpěvníku udělat všechny opravy,
které nemění řádkování a
celý zpěvník vytisknout (úvodní stránky, obsah, texty).

ZAŘADIT:
** Sbohem, galánečko, já už musím jíti,
sbohem, galánečko, já už musím jíti,
kyselé vínečko, kyselé vínečko, podalas mně k pití,
kyselé vínečko, kyselé vínečko, podalas mně k pití.
Sbohem, galánečko, rozlučme sa v Pánu,
sbohem, galánečko, rozlučme sa v Pánu,
kyselé vínečko, kyselé vínečko, podalas mně v džbánu,
kyselé vínečko, kyselé vínečko, podalas mně v džbánu.
Ač bylo kyselé, přecaj sem sa opil,
ač bylo kyselé, přecaj sem sa opil,
eště včil sa stydím, eště včil sa stydím, co sem všecko tropil,
eště včil sa stydím, eště včil sa stydím, co sem všecko tropil.
Ale sa něhněvám, žes mňa ošidila,
ale sa něhněvám, žes mňa ošidila,
to ta moja žízeň, to ta moja žízeň, ta to zavinila,
to ta moja žízeň, to ta moja žízeň, ta to zavinila.

* Keď som išel z Pešti, do Budína, potkala mňa cestú, moja milá,
kázala mně kúpit, z peštskej apatéky, od srdca boleňá, takej léky,
kázala mně kúpit, z peštskej apatéky, od srdca boleňá, takej léky.
Ani žiaden neví, co mňa bolí, ani ten pan doktor, co mňa hojí,
bolí mňa hlavička, srdca polovička, že som oklamala, šohajíčka,
bolí mňa hlavička, srdca polovička, že som oklamala, šohajíčka.
MÍSTO "Keď som išel" SE NĚKDY ZPÍVÁ "Keď sem išel".
MÍSTO "mňa" SE NĚKDY ZPÍVÁ "ňa".
MÍSTO "potkala mňa" SE NĚKDY ZPÍVÁ "potkala mě".
MÍSTO "boleňá" SE NĚKDY ZPÍVÁ "bolenja".
MÍSTO "že som oklamala" SE NĚKDY ZPÍVÁ "že som něviděla".

* Keď som išel z Pešti, do Budína, potkala mňa cestú, moja milá,
Opravit pořadí v seznamu i v textech, opravit číslo stránky.

VERZE 1:
*** ? Dobrú noc, má milá, dobre spi, nech sa Ti, snívajú, sladké sny,
dobrú noc, dobre spi, něch sa Ti, snívajú, sladké sny,
dobrú noc, dobre spi, něch sa Ti, snívajú, sladké sny.
Dobrú noc, má milá, dobrú noc, nech je Ti, sám Pán Bůh, na pomoc,
dobrú noc, dobre spi, něch sa Ti, snívajú, o mně sny,
dobrú noc, dobre spi, něch sa Ti, snívajú, o mně sny.
Něch sa Ti, sní milá, taký sen, že já Tebja, verně, milujem,
že já Ťa, milujem, z lásky Ti, srdénko, darujem,
že já Ťa, milujem, z lásky Ti, srdénko, darujem.

VERZE 2:
*** ? Dobrú noc, má milá, dobrú noc, nech je Ti, sám Pán Bůh, na pomoc,
dobrú noc, dobre spi, něch sa Ti, snívajú, sladké sny,
dobrú noc, dobre spi, něch sa Ti, snívajú, sladké sny.
Něch sa Ti, sní milá, taký sen, že já Tebja, verně, milujem,
že já Ťa, milujem, z lásky Ti, srdénko, darujem,
že já Ťa, milujem, z lásky Ti, srdénko, darujem.
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

*** Když sem šel, z Hradišťa, z požehnání
Opravena interpunkce (přidány čárky).
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

S nově zařazovanými písničkami aktualizovat počty.

Ruské písničky:
Kaťuša Komandir geroj Čapájev Moskovskyje večera Skal a stepí divočinou Vstavaj strana ogromnaja

World melodies

Keď vyjděm na skalu, musím po hore hnásť, veru ma dievčátko, veru ma něpoznáš.

Valášku, parúbku, tak si já zastaněm, na hornom na skale.

V nějaké písničce se zpívá další sloka:
"Já bych bola jeho kyškú kysanú,
a on by bol mojú smetanú."
Viz Slovenka, která bydlí v Olomouci,
vinný sklep My Hotel, pátek, 23.11.2007, po půlnoci.

+ Keď mi srdce choré, keď ma tieseň morí,
zajděm si já, pod večierkom, do zelenej hory,
zajděm si já, pod večierkom, do zelenej hory.
Hora šťastím šumí, vôňou jara dýše,
a na vetve, kukulienka, hýbkej sa kolíše,
a na vetve, kukulienka, hýbkej sa kolíše.
Kukulienka kuká, hlas jej sladko linie,
a do srdca, boľavého, potěšenie plynie,
a do srdca, boľavého, potěšenie plynie.

Na Kráľovej holi
*** Na Kráľovej holi, stojí strom zelený, na Kráľovej holi, stojí strom zelený,
vrch má naklonený, vrch má naklonený, vrch má naklonený, do Slovenskej zemi,
vrch má naklonený, vrch má naklonený, vrch má naklonený, do Slovenskej zemi.
Odkážte, odpíšte, tej mojej materi, odkážte, odpíšte, tej mojej materi,
že mi svatba stojí, že mi svatba stojí, že mi svatba stojí, na Kráľovej holi,
že mi svatba stojí, že mi svatba stojí, že mi svatba stojí, na Kráľovej holi.
Odkážte, odpíšte, mojim kamarátom, odkážte, odpíšte, mojim kamarátom,
že už viac nepôjdem, že už viac nepôjdem, že už viac nepôjdem, na fraj za dievčaťom,
že už viac nepôjdem, že už viac nepôjdem, že už viac nepôjdem, na fraj za dievčaťom.
OPRAVENO V HTM I V DOC, VYTIŠTĚNO.

Na Kráľovej holi
Verze 2, třetí sloka (vložena mezi druhou a třetí sloku):
Na nebi hviezdičky, sú moje sestričky, na nebi hviezdičky, sú moje sestričky,
a guľa z kanóna, a rúra z kanóna, a guľa z kanóna, to je moja žena,
a guľa z kanóna, a rúra z kanóna, a guľa z kanóna, to je moja žena.

Na Kráľovej holi
Místo "do Slovenskej zemi" se zpívá
"k tej Slovenskej zemi" nebo "ku Slovenskej zemi".

? Vínečko červené, to je, Bože, mázek,
kdo vínečko pije, není věru blázen.
Zařadit jakožto novou písničku,
nebo první sloku písničky
"* ? Vínečko červené, to je, Bože, farba,"

Nová písnička:
? Ach, ženy, ženy, poraďte, že mi,
muže trapiče mám, celej den pije,
v noci mě bije, ani světa neznám.
Vyjdi do pole, natrhej sobě...

Nová písnička:
? Svatý Urbane, patrone vinařů, svatý Urbane, patrone vinařů,
opatruj úrodu z našich vinohradů, opatruj úrodu z našich vinohradů.
Tato písnička má pravděpodobně ještě druhou sloku:
Ať je víno dobrý, bílý aj červený, ať je víno dobrý, bílý aj červený,
ať si ho užijem, dokáď živí budem, ať si ho užijem, dokáď živí budem.

Původně:
** Chodníček bělavý mezi vinohrady, chodníček bělavý mezi vinohrady,
slunéčko zapadá, rosenka už padá, a já sama tady,
slunéčko zapadá, rosenka už padá, a já sama tady.
Sama samotěnká, tady u voděnky, sama samotěnká, tady u voděnky,
veselú si zpívám, travěnku vyžínám, doma pro kravěnky,
veselú si zpívám, travěnku vyžínám, doma pro kravěnky.
Travěnku nažala, do uzla svázala, travěnku nažala, do uzla svázala,
chodníčkem belavým, mezi vinohrady, dom sa poberala,
chodníčkem belavým, mezi vinohrady, dom sa poberala.
Nově:
** Chodníček bělavý mezi vinohrady, chodníček bělavý mezi vinohrady,
slunéčko zapadá, rosenka už padá, a já sama tady,
slunéčko zapadá, rosenka už padá, a já sama tady.
Sama samotinká, tady u voděnky, sama samotinká, tady u voděnky,
veselú si zpívám, travičku vyžíňám, doma pro kravěnky,
veselú si zpívám, travičku vyžíňám, doma pro kravěnky.
Travičku nažala, do uzla svázala, travičku nažala, do uzla svázala,
chodníčkem bělavým, mezi vinohrady, dom sa poberala,
chodníčkem bělavým, mezi vinohrady, dom sa poberala.
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

Nová písnička
? Svatobořice, v pěknej rovině,
Svatobořice, v pěknej rovině,
pase šohaj, štyry koně vrané, na jatelině,
pase šohaj, štyry koně vrané, na jatelině.
Jatelinka je, pěkná kosená,
jatelinka je, pěkná kosená,
kosila ju, moja nejmilejší, svejma rukama,
kosila ju, moja nejmilejší, svejma rukama.

Rožnovské hodiny
Místo "prídě ta hodina, prídě ta hodina, ožením sa,
prídě ta hodina, prídě ta hodina, ožením sa."
má být "příde ta hodina, příde ta hodina, ožením sa,
příde ta hodina, příde ta hodina, ožením sa."
Místo "Šak já sa ožením, Ty sa nezvíš, šak já sa ožením, Ty sa nezvíš,"
má být "Však já sa ožením, Ty sa nezvíš, však já sa ožením, Ty sa nezvíš,"
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

+ Nalej ty ně, šenkérečko, máz vína, za mnú stojí, moja milá, ona by pila,
na hlavě má čepení, fěrtúšek omašlený, bývala má najmilejší, už néni,
na hlavě má čepení, fěrtúšek omašlený, bývala má najmilejší, už néni.
Dajme my si, kamarádi, hore hrát, než nás začnú, naše ženy, doma sužovat,
jak sa člověk ožení, nastane mu trápení, přestane mu do hospody, chodění,
jak sa člověk ožení, nastane mu trápení, přestane mu do hospody, chodění.

VERZE 1
*** ? Lásko, Bože lásko, kde ťa ludé berú,
na horách nerosteš, v poli ťa nesejú, na horách nerosteš, v poli ťa nesejú.
Kdyby sa ta láska, na poli rodila,
nejedna panenka, hlavu by sklonila, nejedna panenka, hlavu by sklonila.
Ľúbosti, ľúbosti, mala som ťa dosti,
ale už ťa nemám ani medzi prsty, ale už ťa nemám ani medzi prsty.
Lásko, Bože lásko, kde ťa ludé berú,
na horách nerosteš, v poli ťa nesejú, na horách nerosteš, v poli ťa nesejú.
VERZE 2
*** ? Lásko, Bože lásko, kde ťa ludé berú,
na horách nerosteš, v poli ťa nesejú, na horách nerosteš, v poli ťa nesejú.
Kdyby sa ta láska, na poli rodila,
nejedna panenka, pro ňu by chodila, nejedna panenka, pro ňu by chodila.
Ale sa ta láska, na horách nerodí,
nejedna panenka, předčasně porodí, nejedna panenka, předčasně porodí.
Ľúbosti, ľúbosti, mala som ťa dosti,
ale už ťa nemám ani medzi prsty, ale už ťa nemám ani medzi prsty.
PRVNÍ VERZE: OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

VERZE 1
** Na pavlovskej dolině, túži šohaj po víně,
túži šohaj po vínečku, volá na svú frajárečku, frajárečko nalej mně,
túži šohaj po vínečku, volá na svú frajárečku, frajárečko nalej mně.
Frajárečka rozmilá, vínečka mu nalévá,
do džbánečka kamenného, vínečka ryzlinkového, aby sa mu lúbila,
do džbánečka kamenného, vínečka ryzlinkového, aby sa mu lúbila. VERZE 2
** Na pavlovskej dolině, túží šohaj po víně,
túží šohaj po vínečku, volá na svou galánečku, galánečko nalej mně,
túží šohaj po vínečku, volá na svou galánečku, galánečko nalej mně.
Galánečka rozmilá, vínečka mu nalévá,
do džbánečka skleněného, vínečka ryzlinkového, aby sa mu lúbila,
do džbánečka skleněného, vínečka ryzlinkového, aby sa mu lúbila.
PRVNÍ VERZE: OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

VERZE 1 (MORAVSKÁ):
** Teče voda, teče, přes velecký majír,
něhal si ma něhal, starodávný frajír, něhal si ma něhal, starodávný frajír.
Něhal som Ťa, něhal, dobre Ty víš komu,
co ty reči nosí, do Vašeho domu, co ty reči nosí, do Vašeho domu.
Do Vašeho domu, pod vaše okénko,
co sem se naplakal, sivá holuběnko, co sem se naplakal, sivá holuběnko.
Vráť se, milý, vráť se, od kysúcké vody,
odnesls mně klíček, od mojí svobody, odnesls mně klíček, od mojí svobody. VERZE 2 (MORAVSKÁ):
** Teče voda, teče, přes velecký majír, komus ma zanechal, starodávný frajír.
Nechal som Ťa, nechal, dobře Ty víš komu, co ty reči nosí, do našeho domu.
Do Vašeho domu, pod naše okénka, co som se naplakal, sivá holuběnka.
Vráť se, milý, vráť se, od kysúcké vody, odnesls mně klíček, od mojí svobody.

VERZE 2 (SLOVENSKÁ):
** Tečie voda, tečie, cez velecký majer,
prečo si ma něhal, starodávný frajer, prečo si ma něhal, starodávný frajer.
Něhal si ma, něchal, dobre Ty vieš komu,
čo ty reči nosí, do našeho domu, čo ty reči nosí, do našeho domu.
Do Vašeho domu, pod naše okienka,
čo som sa naplakal, sivá holubienka, čo som sa naplakal, sivá holubienka.
Vráť sa, milý, vráť sa, od kysúckej vody,
odněsol's mně klúčik, od mojej slobody, odněsol's mně klúčik, od mojej slobody.
Skúr sa Stará Turá, v kolečko obrátí,
sloboděnka moja, ta sa nenavrátí, sloboděnka moja, ta sa nenavrátí.
Už sa Stará Turá, v kolečko obracá,
sloboděnka moja, ta sa nenavracá, sloboděnka moja, ta sa nenavracá.
ČASTO SE ZPÍVAJÍ JEN PRVNÍ DVĚ, TŘI NEBO ČTYŘI SLOKY.
PRVNÍ VERZE: OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

Šavlový tanec
* ? Pod šable, pod šable, aj pod obušky,
my všechno, bereme jak zralé hrušky.
A pokračování ?

Místo:
*** Breclavská kasárňa malovaná, malujú ju chlapci se šablama,
chlapci se šablama, děvčata slzama, breclavská kasárňa malovaná,
chlapci se šablama, děvčata slzama, breclavská kasárňa malovaná.
Breclavská kasárňa široký dvůr, po něm sa precházá šohajek můj,
po něm sa precházá, prevelice pláče, až sa ta kasárňa celá třase,
po něm sa precházá, prevelice pláče, až sa tá kasárňa celá třase.
Počkajte, děvčata, tři měsíce, budú nás rukovat na tisíce,
vy budete plakat, my budeme skákat, v breclavskej hospodě pri muzice,
vy budete plakat, my budeme skákat, v breclavskej hospodě pri muzice.
je:
*** Břeclavská kasárna malovaná, malujú ju chlapci se šablama,
chlapci se šablama, děvčata slzama, břeclavská kasárna malovaná,
chlapci se šablama, děvčata slzama, břeclavská kasárna malovaná.
Břeclavská kasárna široký dvůr, po něm sa procházá šohajek můj,
po něm sa procházá, převelice pláče, až sa ta kasárna celá třase,
po něm sa procházá, převelice pláče, až sa tá kasárna celá třase.
Počkajte, děvčata, tři měsíce, bude nás rukovat na tisíce,
vy budete plakat, my budeme skákat, v břeclavskej hospodě pri muzice,
vy budete plakat, my budeme skákat, v břeclavskej hospodě pri muzice.
První verze je známější, druhou zpívá Jožka Černý.
V Google má první verze cca 110 odkazů, druhá cca 170 odkazů.
Zeptat se Karla, Karel říkal, že druhá verze je správná.
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

Nová písnička:
Až Ty půjdeš k nám, nechodívaj sám
Viz CD Jožka Černý: "Na pěknú notečku".

** ? Pil sem včera, pijem dneska, zajtra budem,
Místo "šenkérovi na dluh dukát prislubujem,"
patří "šenkérovi na bort dukát prislubujem,".
2x
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

** Sedí sokol na javori, sedí sokol na javori,
Místo "mám já doma frajárečku"
patří "mám já doma sokolíčků".
Poznámka:
Dnes skoro všichni zpívají "frajárečku",
ale podle Karla Martiše je správně "sokolíčků",
tak to prý zpíval Jožka Severin.
Jenže je další možná sloka:
Frajárečku pěknú, milú, frajárečku pěknú, milú,
co sa o ňu chlapci bijú.
NEOPRAVENO.
Dát do textu jako variantu "sokolíčků".

Čechomor: Mezi horama lipka zelená

*** Po kalíšku, po kalíšku,
doplnit čárku:
"Po kanystru, po kanystru,"
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

Na breclavskej pile atd.
nebo
Na břeclavskej pile atd.

Moje verze:
+ ? Starala sa moja mať, kým sa já viem milovať,
za šohajka za švarného, či sa já viem vydávať,
za šohajka za švarného, či sa já viem vydávať.
Pozriem sa mu do očí, svet sa so mnú zatočí,
ani neviem ak sa stalo, skončím v jeho náručí,
ani neviem ak sa stalo, skončím v jeho náručí.
A čo potom, to potom, žiaden nevie nič o tom,
ak ma stíská, moja láska, žiaden nevie nič o tom,
ak ma stíská, moja láska, žiaden nevie nič o tom.
Skutečná verze, viz Katrán:
+ ? Starala sa moja mať, či sa já vie zavárať,
ze šohajkem pod obláčkom, a to ja viem'j nazpamať,
ze šohajkem pod obláčkom, a to ja viem'j nazpamať.
Pozrem sa mu do očí, svet sa se mnú zatočí,
ani něviem ak sa stalo, a som v jeho náručí,
ani něviem ak sa stalo, a som v jeho náručí.
Aj čo potom, čo potom, povedáme si o tom,
aj čo my si povedáme, něvie žáden nič o tom,
aj čo my si povedáme, něvie žáden nič o tom.
Aj čo potom, čo potom, povedáme si o tom,
aj čo my si povedáme, něvie žáden nič o tom,
aj čo my si povedáme, něvie žáden nič o tom.
Zařazena skutečná verze.
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.
Možná zařadit i moji verzi.

Aj, vínečko ryzlinkový, tak ně z něho hlava bolí
VERZE 2:
Ej vínečko ryzlinkový, co mě z něho hlava bolí,
jako by mě nebolela, když ho piju od večera, jako by mě nebolela, když ho piju od večera.
Ej vínečko ryzlinkový, k němu masíčko uzený,
to je, to je Bože strava, nebolí mě z něho hlava,
to je, to je Bože strava, nebolí mě z něho hlava.

Nová písnička:
My jsme tady dvá, kamarád a já,
kdo by nám chtěl rozkazovat, z hospody nás vyhazovat,
na to jsme tu dvá, kamarád a já,
kdo by nám chtěl rozkazovat, z hospody nás vyhazovat,
na to jsme tu dvá, kamarád a já.

Na Javorine, v jednej doline - verze 2:
místo
"vodenku pije, sám si ju kalí, že má frajérku, v tem cudzím kraji."
je
"vodenku pije, aj si ju kalí, že má galánku, v tem cudzím kraji."
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

Aj, Ty Juro cigáne, udělej ně grumlu
místo
"rozrhané gatě máš, já sa za Ťa stydím, ej, já sa za Ťa stydím."
je
"roztrhané gatě máš, já sa za Ťa stydím, ej, já sa za Ťa stydím."
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

Nářek vinaře
Dát název té písničky do obsahu o do textů, .htm i .doc, s odkazem na písničku
"Aj, Bože, rozbože, co robit mám, vinohrady uschly, vína nemám,"
Dát za název písničky do obsahu "tato písnička je nazývá Nářek vinaře".

** Já jsem mladá vdova, vdala bych se znova,
nebo
** Já jsem mladá vdova, chci se vydat znova,

Čí to húsky na tej vodě, oni túža po slobodě
VIZ TÉŽ
Kerá je ta hvězdička má, kerá je ta hvězdička má.

Vrátit do textů neslušné výrazy, nebo je alespoň naznačit pomocí tří teček uprostřed slova.

Smuténka VIZ Od Pálavy krahulíček doletěl.

Když na sále spustí basa VIZ Pán Bůh stvořil muziky, aby lidem hrály do noty.

Dobře tu bývalo, dobře tu bude
VIZ "Viděl sem já malérečky malovat".
Přesunout v textech o něco níže dle abecedy.
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

Dojdi Ty, šohajku, zrána k nám, uvidíš, co já dělávám
VIZ "Prídi Ty, šohajku, zrána k nám, uvidíš, co já dělávám".
Přesunout v textech o něco níže dle abecedy.
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

* Dybych já měl, můj ty světe, koně vrané
Dybych já věděla, čí sú to koníčky - VIZ "Kdybych já věděla, čí sú to koníčky"
+ Dyby Ťa, synečku, z kameňa křesali, enom nepovídaj, že sme spolem spali
Změnit pořadí v seznamu i v textech.
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

Já mám děvče z Hané, jako malované
VIZ "Kousek země na Hané, rodná dědina".
Dát do textů.
OPRAVENO V HTM.

*** Jen Ty si, jen Ty, si, jen Ty si, jen Ty, si, má panenko, vzpomeň si
Vynechat čárky:
*** Jen Ty si, jen Ty si, jen Ty si, jen Ty si, má panenko, vzpomeň si
Přesunout v seznamech i textech o něco níže dle abecedy.
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

Každý dobrý gazda:
VIZ TÉŽ "Keď sem išel zrána, muzika mně hrála".
VIZ TÉŽ "Frajérečky štyry, prečo ste sa bily.
VIZ TÉŽ "Na tých panských lukách, našel sem já dukát".
OPRAVENO V HTM.

Keď sem išel zrána
VIZ TÉŽ "Každý dobrý gazda, co má štyry voly".
VIZ TÉŽ "Frajérečky štyry, prečo ste sa bily.
VIZ TÉŽ "Na tých panských lukách, našel sem já dukát". OPRAVENO V HTM.

Jiné pořadí v seznamu i v textech:
Na zelenéj lúčině, na zelenéj lúčině, havran vodu pije
* Nám je to jedno, na nás to neplatí -
VIZ TÉŽ "Nám je to jedno, nám je to jedno, my peníze nemáme"
** ? Nám je to jedno, nám je to jedno, my peníze nemáme
VIZ TÉŽ "Všechny myši za sebou, za sebou, za sebou"
* Náš pan lesní dceru má, děvčátko jako sluníčko -
VIZ TÉŽ "Za lesíčkem na zelené stráni, stojí panská hájovna"
OPRAVENO V HTM.

Do seznamů: Podívej, s'mě, miláčku, k srdci nepřirost -
VIZ "Byla panna, měla pána, byla do něj udělána"
OPRAVENO V HTM.

Doplnit čárku:
*** Prídi, Jano, k nam, carara juchajdá, ale nechoď sám

Místo
"* Tri dni ma naháňali, eště ma nedostali"
je
"* Tri dni ma naháňali, aj tak ma nedostali"
???

VERZE 1
? Až já smutný pújdu, na tu vojnu,
komu ja zanechám, komu ja zanechám, moju milú,
komu ja zanechám, komu ja zanechám, moju milú.
A já ju zanechám, kamarádom,
dokad sa nevrátím, dokad sa nevrátím, z tej vojny dom,
dokad sa nevrátím, dokad sa nevrátím, z tej vojny dom.
A já sa nevrátím, šak sem mladý,
za mnú nezaplače, za mnú nezaplače, člověk žádný,
za mnú nezaplače, za mnú nezaplače, člověk žádný.
VERZE 2
? Až já smutný pújdu, na tu vojnu,
komu ja zanechám, komu ja zanechám, komu ja zanechám, moju milú,
komu ja zanechám, komu ja zanechám, komu ja zanechám, moju milú.
A já ju zanechám, kamarádom,
dokad sa nevrátím, dokad sa nevrátím, dokad sa nevrátím, z tej vojny dom,
dokad sa nevrátím, dokad sa nevrátím, dokad sa nevrátím, z tej vojny dom.
A já sa nevrátím, šak sem mladý,
za mnú nezaplače, za mnú nezaplače, za mnú nezaplače, člověk žádný,
za mnú nezaplače, za mnú nezaplače,za mnú nezaplače, člověk žádný.
ČASTO SE ZPÍVAJÍ JEN PRVNÍ DVĚ SLOKY. VERZE 3
Až já smutný pújdem na tú vojnu, komu ja zanechám moju milú,
komu ja zanechám moju milú, komu ja zanechám moju milú,
komu ja zanechám moju milú, komu ja zanechám moju milú.
A já ju zanechám kamarádom, dokad sa nevracím s té vojny dom,
dokad sa nevracím s té vojny dom, dokad sa nevracím s té vojny dom,
dokad sa nevracím s té vojny dom, dokad sa nevracím s té vojny dom,
A já sa nevracím, šak sem mladý, za mnú nezaplače človjek žádný,
za mnú nezaplače človjek žádný, za mnú nezaplače človjek žádný,
za mnú nezaplače človjek žádný, za mnú nezaplače človjek žádný.
ČASTO SE ZPÍVAJÍ JEN PRVNÍ DVĚ SLOKY.

? Štyry noci nespala sem, na šohajka čekala sem,
eště štyry spat nebudu, na šohajka čekat budu, eště štyry spat nebudu, na šohajka čekat budu.
Až do rána nespala sem, na šohajka čekala sem,
až do rána, do bílého, na šohajka na švarného, až do rána, do bílého, na šohajka na švarného.
NĚKDY SE ZPÍVÁ NEJPRVE DRUHÁ A PAK PRVNÍ SLOKA.
Ještě vyjasnit.

? Ta strážnická brána, pěkně malovaná,
ja kdo že ju vymaloval, panenky slzama, ja kdo že ju vymaloval, panenky slzama.
Panenky slzama, koníčky barvama,
že už chlapců provázajú, panenky dvorama, že už chlapců provázajú, panenky dvorama.
Tambore bubnujú, chlapci mašírujú,
a ty jejich galánečky, ruky zalamujú, a ty jejich galánečky, ruky zalamujú.

? Keď si trubač na tej vojně zatrúbí,
EXISTUJE DRUHÁ VERZE.
Už ten hornyk na trumpetu zatrúbil
Jak voják přišel pozdě do kasáren.
Počkej voják budeš za to trestaný,
...,
dostaneš ty štrengenárest, už to mosíš vydržat
a tu Tvoju frajárečku zanechat.

* Až pojedu z Písku, eště si zapísknu,
stávaj hore milá, už sa rozednívá,
stávaj hore milá, ej, už sa rozednívá,
To je Bože to je, potěšení moje,
dyž mně můj koníček, preskakuje oje,
dyž mně můj koníček, ej, preskakuje oje. Oje preskakuje, na obě dvě strany,
to je, Bože, to je, ej, můj koníček vraný, to je, Bože, to je, ej, můj koníček vraný.
MÍSTO "preskakuje" SE NĚKDY ZPÍVÁ "přeskakuje".
NĚKDY SE NEZPÍVÁ POSLEDNÍ SLOKA.
VIZ TÉŽ "Jede šohaj z Vídňa, má koníčka šimla".

Tři bílé břízy
Umístit jinam podle začátku písničky, v seznamu i textech.
** Tři bílé břízy -
VIZ „Když tatínek chodil s maminkou, vodil ji do těch bříz" ... 141
Plus vyřešit verzi:
"Tři bílé břízy, tam jsem Tě poznala" (je uvedena v textech za obvyklou verzí).

Když se ten Tálinskej rybník nahání
nebo
Už se ten Tálinskej rybník nahání

Ti uherští brodští páni, tvrdého srdéčka, dali sobě ponalévat, dobrého vínečka,
vínko popíjalil, pak sa rozprávjali, kerého by ze šohajků, za vojáčka vzali,
vínko popíjalil, pak sa rozprávjali, kerého by ze šohajků, za vojáčka vzali.
Stojí šohaj, v maštalence, vrané koně češe, ohlédá sa z boka na bok, co mu milá nese,
nese nese dárek, retaz púta zámek, to máš milý šohajíčku, cisárský závdavek,
nese nese dárek, retáz pútá zámek, to máš milý šohajíčku, cisárský závdavek.
NĚKDY SE NEOPAKUJE DRUHÁ ČÁST KAŽDÉ SLOKY.

* A já dobre vím, že zle pochodím, a já dobre vím, že zle pochodím,
Místo "neskoro" je "něskoro".

Místo
"Včera před večerem, když jsem vodu brala"
je
"Včera u studánky, když jsem vodu brala".
VIZ "V hornom konci bývám, v dolnom frajára mám"
Trochu nahoru plus vyřešit odkazy.

* Však si dívča vykračuje dědinú, dědinú
Trochu nahoru.

V Zalužanech na potoce stával mlýn
plus okolí jiné pořadí.

* Za Košířema, louka zelená, proč jsi tam milá, za mnou chodila
O něco nahoru.

Seznam:
Místo
* Žalo děvče, žalo trávu, nedaleko suchopáru
je
* Žalo děvče, žalo trávu, ..., nedaleko suchopáru

V tej naší áleji
3. sloka:
Za naši vesnicí, při hlavní silnici, švestky jsou očesaný,
šaty mám v almaře, a s jinou na faře, máme to podepsaný,
Snad až se ožením zapomenu, pak ti to Andulo připomenu,
co jsi mi provedla, že jsi mě podvedla, švestky teť nemaj cenu.

Zařadit písničky z CD Jožky Černého: Moje koně vrané:
http://www.akordshop.cz/2052-jozka_cerny.html
a z dalších CD (Jožka Černý a další).

S pánem bohem dědinečko, starodávná frajárečko.

Zbojníkova žena
Pod javorem, pod zeleným,
oře dívča s volem černým.
Jak pod javor doorala,
máti na ni zavolala.
Pojeď dcerko, pojeď domů,
dala jsem tě, nevím komu.
Dala jsem tě Janíčkovi,
dvanáctému zbojníčkovi.
Janíčku, tys čirý zbojník,
znáš ty v horách každý chodník.
Každý chodník, každou cestu,
která ke kterému městu.
Nejsem milá velký zbojník,
nemám peněz, jenom trojník.
V noci vyšel, v noci přišel,
nikdá doma nepřeležel.
Jednou dones ručník nový,
ručník nový, nebílený.
Kázal jí ho z mýdla práti,
nedal jí ho rozvíjeti.
Milá prala, protřípala,
vypadla jí ruka bílá.
Co jsi proved, Janku, zlého,
vždyť jsi zabil bratra mého.
Kateřinko, ženo moje,
a proboha, nezrazuj mne.
Jaká bych to sestra byla,
kdybych bratra zatajila.
Jaká bys to žena byla,
kdybys muže prozradila.
Milá zradí, šerha vsadí,
kat oběsí neboť musí.
Takto to zpívá Huťka, obvykle se asi zpívá prvních 6 slok.

** Marně se častokrát, po lásce budeš ptát, sny tě oklamou
Místo "zůztaňte" je "zůstaňte".
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

* Ku Praze je, cesta dlouhá, stromkama je sázená
Místo "bilým" je "bílým".
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

** Na podzim když kvetou jiřiny, chodívám tak sám a samojediný
Za krátký čas jsem narukoval, se svojí milou jsem si dopisoval,
"Za krátký čas jsem narukoval" nesedí úplně do rytmu písničky, nemá to být jinak?

Panenko, panenko, zrádná, co Ty víš, to neví žádná
Místo "proč jsi mi říkaval" je "proč jsi mi říkával".
Na 2 místech.
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

Prší, prší, len sa leje, a já chodím bez naděje
Místo "ptrestal" je "potrestal".
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

Když tatínek chodil s maminkou
a
Tři bílé břízy, tam jsem Tě poznala
Řešit.

Vysoko som vyskočil, odpadly mně kosárky
Místo "Vysoko som vyskočil, nemohl som dopadnút,sah" je
"Vysoko som vyskočil, nemohl som dopadnút,"
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

Místo "Masoupust" je "Masopust".
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

Ide forman dolinou, ide forman dolinou
Místo "Ide forman dolinou, ide forman dolinou" je
"Ide furman dolinou, ide furman dolinou".
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

Na starej Mohelně
Místo "s milou se vodíval" je "na milou vzpomínal".
OPRAVENO V HTM I V DOC, NETIŠTĚNO.

Už se ten Talínskej rybník nahání
hlavní varianta je asi
"Když se ten Talínskej rybník nahání".

Živijó, mnogaljetka, mnogaljetka, mnogaljetka živojó.
Doplnit.

** Piju já, piju já, už sem prepil fšecko
Možná třetí sloka:
Piju já, piju já, my sme obá lumpi,
až všecko prepijem, napijem sa z pumpy,
až všecko prepijem, napijem sa z pumpy.

Nová písnička:
Má milá má velikú, velikú, velkú lasku ke mně

Kyjove, Kyjove, ty pekné městečko
Má i vezi 2.

Pil sem včera, pijem dneska, zajtra budem
Místo "na bort" je možná "na bord", "na borg" nebo "na púr".

Když sem šel k muzice, cikáni mně hráli, když sem šel k muzice, cikáni mně hráli,
neměl sem peníze, neměl sem peníze, neměl sem peníze, klobúček mně vzali,
neměl sem peníze, neměl sem peníze, neměl sem peníze, klobúček mně vzali.
Cikáni, cikáni, klobúček mně vraťte, cikáni, cikáni, klobúček mně vraťte,
šak já vám zaplatím, šak já vám zaplatím, šak já vám zaplatím, nic sa nestarajte,
šak já vám zaplatím, šak já vám zaplatím, šak já vám zaplatím, nic sa nestarajte.
NĚKDY SE NEOPAKUJE PRVNÍ VERŠ KAŽDÉ SLOKY.

Letěl, letěl, roj, prez mej milej dvor
Místo třetí a čtvrté sloky se někdy zpívá třetí sloka:
Strojila bych sa, tatík ně nedá,
strojila bych sa, tatík ně nedá,
že Ty jsi chudobný, že ňa nejsi hodný,
o Ťa nestojím, o ťa nestojím.

Aj, vy páni, hradní páni VIZ
Ej, vy páni, hradní páni.

Ej, vy páni, radní páni, vám je vám,
ej, vy páni, radní páni, vám je vám,
dali ste si losem táhat, že budete chlapcú brávat, do vojny,
dali ste si losem táhat, že budete chlapcú brávat, do vojny.
Janoškova, stará máti, plakala,
Janoškova, stará máti, plakala,
jediného synka měla, na vojnu ho dát mosela, husárom,
jediného synka měla, na vojnu ho dát mosela, husárom.
Místo "radní páni" se někdy zpívá "hradní páni".
Ty kyjovský purkmistře, ty kyjovský purkmistře,
slubovals mňa zajisté, slubovals mňa zajisté,
slubovals mňa zajisté, slubovals mňa zajisté.
že mňa svoju dceru dáš, že mňa svoju dcerú dáš,
včil sa z teho vyzúváš, včil sa z teho vyzúváš,
včil sa z teho vyzúváš, včil sa z teho vyzúváš.
Že mňa z vojny pomóžeš, že mňa z vojny pomóžeš,
a včil zase memožeš, a včil zase nemóžeš,
a včil zase memožeš, a včil zase nemóžeš.
Místo "mosela" se někdy zpívá "musela".
Místo "na vojnu" se zpívá něco jiného, nějak jako "na pajtě". Někdy se zpívají jen první dvě sloky.

? Pred, naším za naším, je tam močiar
Zpívá Luboš Holý

...keď si prišiel, vítaj...
... co to milá hovoríš...

Maléru, maléru, vymaluj ňa celú,
maléru, maléru, vymaluj ňa celú,
aj milého, aj mňa, ej, vymaluj nás oba.
Povidajú ludé, že su malovaná,
už je do mých líček, ej, barva kupovaná,
už je do mých líček, ej, barva kupovaná.

Můj starý tatíčku, hluboko ležíte, můj starý tatíčku, hluboko ležíte,
mňa na vojnu berú, Vy o tem nevíte, mňa na vojnu berú, Vy o tem nevíte.
Vy o tem nevíte, vědět nemožete, Vy o tem nevíte, vědět nemožete,
keď na Vašem hrobě, rozmarýn pokvěte, keď na Vašem hrobě, rozmarýn pokvěte.
Rozmarýn pokvěte, dobný karafiát, rozmarýn pokvěte, dobný karafiát,
škoda Vás tatíčku, škoda Vás nastokrát, škoda Vás tatíčku, škoda Vás nastokrát.

** Mikulecké pole, hluboko orané
Verze 2:
Mokrohajské pole, hluboko orané,
...
kterého si máme,
a já sama spojím, že ťa oklamáte.

Nová písnička, druhá sloka:
Valí voda velká, z břehú sa rozlévá,
lavku mě odnesla, cestičku zakrévá,
a ona mňa čeká, galánečka milá,
co ubohý počnem, když za vodú bývá.

Na tu svatú Katerinu
VERZE 2 - moravská
***? Na tú svatú katerinskú nedělu, verbovali šohajíčka na vojnu,
všeci ludé zaplakali, že Janoška zverbovali v nedělu,
všeci ludé zaplakali, že Janoška zverbovali v nedělu.
... ?
Prečo ste mňa zverbovali v nedělu, prečo ste to nenechali na stredu,
ze mňa bude mrcha voják, já vám budu uskakovat, za milú, ze mňa bude mrcha voják, já vám budu uskakovat, za milú.
???
1. Na tú svatú Kateřinsků nedělu, zverbovali šohajíčka na vojnu, zverbovali šohajíčka, zverbovali šohajíčka na vojnu.
2. Počkejte vy radní páni za chvílu, prečo ste mňa zverbovali na vojnu. Ze mňa bude, bude mrcha voják, já vám budem poskakovat za milů.
3. Keď ty budeš poskakovat za milů, uděláme porádeček za chvílu. Dajů sa ti dvě stolice, vyprášá sa ti nohavice, pre milů.

Písnička o Lanžhotě:
... lužním lesem kolem šumjá, piesničky tu všeci umjá, co slovácký lid si prozpěvuje.

Škaredú ženu mám, škaredé stvorení,
jak na ňu pohlédnu, chytne mňa bolení.

V nějaké písničce bylo něco jako "mia", možná tam má být "mňa".

VERZE 1 - MUŽSKÁ
? * V Hradišti na rynku stojí vraný kůň, v Hradišti na rynku stojí vraný kůň,
a na tom koníčku, můj starý tatíčku, celý mundůr můj,
a na tom koníčku, můj starý tatíčku, celý mundůr můj.
Vždycky sem si myslel, že je vojna špás,
vžycky sem si myslel, že je vojna špás,
že tam budem týden, lebo někerý den, prídem domů zas,
že tam budem týden, lebo někerý den, prídem domů zas.
Že tam budem týden, lebo hodinu,
že tam budem týden, lebo hodinu,
včil ubohý nevím, včil ubohý nevím, kde já zahynu,
včil ubohý nevím, včil ubohý nevím, kde já zahynu.
Chceš-li milá vědět, jaké snídání,
chceš-li milá vědět, jaké snídání,
za krajcar períčka, pucujem koníčka, to je snídání,
za krajcar períčka, pucujem koníčka, to je snídání.
Chceš-li milá vědět, jaký oběd můj,
chceš-li milá vědět, jaký oběd můj,
dojdi sa podívat, jak sa bude šlapat, po mně vraný kůň,
dojdi sa podívat, jak sa bude šlapat, po mně vraný kůň.
Chceš-li milá vědět, jaká večera,
chceš-li milá vědět, jaká večera,
dojdi sa podívat, jak sa bude kúlat, hlava od těla,
dojdi sa podívat, jak sa bude kúlat, hlava od těla.
Není úplně jasné, co se myslí slovy "krajcar períčka".
MÍSTO "V Hradišti na rynku" SE OBČAS ZPÍVÁ "V Kyjově na rynku" NEBO "V Brně na Špilberku".

VERZE 2 - ŽENSKÁ
? V Hradišti na rynku stojí vraný kůň, v Hradišti na rynku stojí vraný kůň,
a na tom koníčku, můj starý tatíčku, celý mundůr můj,
a na tom koníčku, můj starý tatíčku, celý mundůr můj.
Okolo koníčka, vojáci stojá, okolo koníčka, vojáci stojá,
a mého milého, synečka švarného, do šatů strojá,
a mého milého, synečka švarného, do šatů strojá.
A pri tem koníčku, vojáci stojá, a pri tem koníčku, vojáci stojá,
a mého milého, šohajka švarného, do vojny strojá,
a mého milého, šohajka švarného, do vojny strojá.
Keď ho pristrojili, na koňa skočil, keď ho pristrojili, na koňa skočil,
červeným sátečkem, zlatým prsténečkem, trikrát zatočil,
červeným sátečkem, zlatým prsténečkem, trikrát zatočil.
V TĚTO VERZI SE NEMUSÍ OPAKOVAT DRUHÁ Č8ST PRVNÍHO VERŠE KAŽDÉ SLOKY.

Boly časy boly
2. sloka
Ked sa my mineme, mine sa celý svet,
jako by odpadel, z červenej růže květ.
Poslední verš se možná opakuje, platí i pro první, případně další sloky.

* A v tem městě Hodoníně, kasárňa malovaná,
a v ní byla má hlavěnka, velice šturmovaná.
Ona byla šturmovaná, od samého generála,
už to ináč nemože byt, já vojáčkem mosím byt,
ona byla šturmovaná, od samého generála,
už to ináč nemože byt, já vojáčkem mosím byt.
Místo Hodonína se může zpívat Prešburk.

* ? Až já budu z Košic mašírovat,
nechám já si svojho koňa sedlat,
nechám já mu zlaté klince pribyt,
frajárečko moja, musím Ťa ošidit.
Neošidíš, budeš za mnú plakat,
budeš Ty mě drobné listy písat,
drobné listy, aj drobné litery,
vrať sa šohaj skoro, šohaj malované.
Druhá část slok se může opakovat.

Luboš Holý:
Pred naším, za naším, duša moja

* ? Dobre bylo v uherskej krajině,
dokáď ležal Košut pri Budíně, dokáď ležal Košut pri Budíně.
Jak sa pohél Košút od Budína,
zaplakala uherská krajina, zaplakala uherská krajina.
Zaplakali aj uherský páni,
co sme spolem v šenku sedávali, co sme spolem vínko popíjali.

? To Ti moja, najmilejší, slibujem, že já enom, dobré vínko, pít budem,
a dyž dojde, má poslední, hodina, pochovajte, mňa do bečky, od vína,
a dyž dojde, má poslední, hodina, pochovajte, mňa do bečky, od vína.

* Hody milé hody, už sem dohodoval,
už sem štyry noci, doma nenocoval.
Doma nenocoval, koně nepucoval,
hody, milé hody, už sem dohodoval.
Hody milé hody, nadělaly škody,
zabili šohajka, hodili do vody.

* ? Ja, vy moji rodičové, chceli ste ně kňazem byt,
už mně dali, v městě Kroměříži, kanonýrské šaty šít,
už mně dali, v městě Kroměříži, kanonýrské šaty šít.
Šaty šijú, vyšívajú, do šátečka svazujú,
ej, už ně čižmy, čižmy kanonýrské, ostrožkama štrngajú,
ej, už ně čižmy, čižmy kanonýrské, ostrožkama štrngajú.
Místo "Ja" se může zpívat "Ej".

VERZE 1 - moravská
* ? Písala ně, moja milá, z Ružomberka list,
že ju srdco, pobolívá, že mám ku něj príst.
Darmo mňa voláš, já mám v noci stráž,
nemysli si, moja milá, že je vojna špás,
darmo mňa voláš, já mám v noci stráž,
nemysli si, moja milá, že je vojna špás.
VERZE 2 - slovenská
? Písala mi, moja milá, z Ružomberku list,
že ju hlávka, pobolieva, že mám za ňou príst.
Márně ma voláš, já mám v noci stráž,
nemysli si, moja milá, že je vojna špás,
márně ma voláš, já mám v noci stráž,
nemysli si, moja milá, že je vojna špás.

* S Pánem Bohem tomu domu, s Pánem Bohem tomu domu,
kde sme měli dobrú vúlu.
S Pánem Bohem hospodári, s Pánem Bohem hospodári,
nech sa Vám tu dobre darí.
S Pánem Bohem tej materi, s Pánem Bohem tej materi,
kerá chová dobré dcery.

Janíčka vezú, v okovaném vozi,
Janíčka vezú, v okovaném vozi,
už naňho jenerál, šablenkú hrozí.
Ej, hrozí hrozí, hrozit neustane,
ej, hrozí hrozí, hrozit neustane,
však já Ťa naučím, pucovat koně.
Pucovat koně, za galánkú chodit,
pucovat koně, za galánkú chodit,
ach Bože, rozbože, zarústl chodník,
a už mne, múj Bože, zarústl chodník.

Existuje třetí varianta "Myjavská veža".
Končí to:
Bohu ... porúčam, s vámi sa rozlúčam, svárne děvčatá.

Píseň staé ženy "...za kamnama sedávati budeš...".

* Chodím, chodím, hore po dědině, a na dolním konci hraje muzika.
A já pijem, verbujem, dokáď nenarukujem,
až já budem rukovati, bude pro mne naříkati, frajárka.
A já pijem, verbujem, dokáď nenarukujem,
až já budem rukovati, bude pro mne naříkati, frajárka.

Co ta Heľpa, to ta Heĺpa,
Opraveno na: Co ta Heľpa, to ta Heľpa,
Opraveno v HTM i .DOC, netištěno.

VERZE 1:
*** To ta Heľpa, to ta Heľpa, to je pekné mesto,
a v tej Heľpe a v tej Heľpe, švárnych chlapcov je sto,
koho je sto, toho je sto, nie po mojej vôli,
len za jedným, len za jedným, srdiečko ma bolí,
koho je sto, toho je sto, nie po mojej vôli,
len za jedným, len za jedným, srdiečko ma bolí.
Za Jankom by, za Jankom by, nikdy neplakala,
a za Jožom, a za Jožom, Dunaj preplavala,
Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj, aj to širé more,
len za Těbou, len za Těbou, počešenie moje,
Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj, aj to širé more,
len za Těbou, len za Těbou, počešenie moje.

VERZE 2 - DRUHÁ SLOKA:
Za Janíčkom, za Palíčkom, krok by nespravila,
za Ďuríčkom, za Mišíčkom, Dunaj preskočila,
Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj, aj to širé pole,
len za jedným, len za jedným, počešenie moje,
Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj, aj to širé pole,
len za jedným, len za jedným, počešenie moje.

VERZE 3 - DRUHÁ SLOKA:
Za Ďuríčkom, za Mišičkom, by som neplakala,
za Janíčkom, za Janíčkom, Dunaj preplávala,
Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj, aj to šíre more,
len za jedným, len za jedným, počešenie moje,
Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj, aj to šíre more,
len za jedným, len za jedným, počešenie moje.

Místo "koho je sto, toho je sto" se někdy zpívá "koľko je sto, toľko je sto".
Opraveno v HTM, opravit v .DOC a vytisknout.

Další písničky viz WWW adresa http://chasa.webovka.eu/?sw=zpev&tx=verbunky a další zdroje (viz např. Oblíbené položky IE).

Další písničky z dokumentů, viz slovacky_kruzek_brno.htm apod.

Moje nejhezčí písničky
Na Kráľovej holi
Išla bych já do kostela
Starala sa mamka má, kým sa já viem milovat
Štyry noci nespala sem, na šohajka čekala sem
Dozrávajú červené jahody
Zasela sem, bazaličku, zasela
Breclavský kaštel, maléri malujú
Za trenčanskú bránú
Moravo, Moravo
Ta naše Morava
Vinohrady, vinohrady
Ta kněždubská věž (Tá myjavská věž)
Starala sa mamka má, kde mi Pán Bůh miesto dá
Zasela sem, bazaličku, zasela
Tichá voda do Dunajka padala
Utrhnu Ti, milý, kvítek nápravníček
Už je nás mládencú, už je nás na mále
Už sa svatba dokonává, už sa rodina rozcházá
V hornom konci svítá, v dolnom zažehajú
V Mikulčickým, dolním konci, kalinečka kvete
Vydala mamka, vydala dceru, daleko od sebja
Vysoko som vyskočil, odpadly mně kosárky
Zahrajte mi ztichúčka, javorové husle
Zapadá slunéčko za vysoké hory
Padá, padá, rosenka
Dobrú noc, má milá, dobrú noc
Dobrú noc, milko má, už dobrú noc, dobrú noc Ti vinšuju
Sbohem galánečko, já už musím jíti
Vysoko zornička, eště vyšej nebe
Dobrý večer frajárečko, zranilas mně mé srdéčko
V dobrém sme se sešli, v dobrém sa rozejdem
S Pánem Bohem, iděm od vás
Už sa svatba dokonává
Za trenčanskú bránú
Aj vy páni zemanové, proste Pannu Mariu
Keby som bol vtáčkom, letěl by som za les
Ta mutěnská silnica, je velice úzká
Červené jablčko, v obločku mám
Keď som išel z Pešti, do Budína
Ja keď sa Janoško na vojnu bral
Keď som si, som si, na dolnom, konci
Pilo by sa pilo, keby bolo za čo
Jak ten ptáček pěkně zpívá
Už dozrála kukurička dočista
Které dívča nemá doma frajíra
Keby stě to, mamko moja, veděli, veděli
Skleničko ty skleněná
Lásko, Bože lásko, kde ťa ludé berú
Teče voda teče, přes velecký majír
Zaleť sokol, biely vták, ku mojmu milému
Ťažko ste maměnko, synka chovala
Hněvala sa, moja máti, že já chodím, za děvčaty
Otvárajte se, strážnické brány
Slunéčko sa níží, večer už sa blíží
Nepújdem od ní, až bude ráno
Svitaj, Bože, svitaj
A já dobre vím, že zle pochodím
Janku, Janku zle gazduješ
U muziky su já chlap
Páslo dívča, páva, za horama, skalma
Veselá je dědina
V Zarazicách krajní dům
Za mořem je bílá růža
Dalmácia, Dalmácia, to je Bože kraj
Co je to ta hora, hora bez javora
Páslo dívča, páva, za horama, skalma
Eště byly štyry týdně do hodů
Bez Tebjá dcérečko
Vrť sa, dívča, vrť sa
Kreše mlynár, kreše kaměň
Budil som Ťa budil, nechcelas hore vstať
Víno, víno, vínko červené
Eště si já pohár vína zaplatím
Nepij, šohaj, nepij vodu
Za starú Breclavú
Na breclavskej pile
Breclavská kasárna
Mikulecká dědina
V Hodoníně, za vojáčka, mňa vzali
Bude večer, už zapadá slunéčko
Když sem šel, z Hradišťa, s požehnáním
Zaspala nevěsta, v Strážnickej dolině
Rožnovské hodiny
Sedí sokol na javori
V širém poli, studánečka kamenná
Na tých panských lukách
Hromy bijú
Čí sú to koně
Jede šohaj z Vídňa
Až pojedu orat
Polečko zorané, přes pole cestička
Čí to húsky na tej vodě, oni túža po slobodě
Andulenka, duše moje, keď já umrem, všecko Tvoje
V širém poli léščina
Na Javorine, v jednej doline, černý havran sedí
Od Záhora, mútná voda, pretékává
Keď sa dívča vydávalo, šohajek pod oknem stál
Pri Dunaji šaty perú
Tam okolo Levoče
To ta Helpa
Chvála Bohu, že som sa narodil
Zahučaly hory, zahučaly lesy
Já som bača veľmi starý, nedožijem do jari
Keď mi srdce chorí, keď ma tieseň morí
Konopa, konopa, zelená konopa
Waldemar Matuška - slovenské lidovky
Ej zahrali vešelu - Prešovské kasárně
Hučala dolina